Štítky článku: •  

Evropský soudní dvůr na Orbána nestačí

Evropský soudní dvůr (CJEU) před několika dny rozhodl, že s právem Unie není v souladu, aby byli v maďarských uprchlických táborech na hranici se Srbskem zadržováni ti, kteří cestují za dobrým bydlem do nejpohodlněji zařízených evropských zemí.

Podle rozsudku z Lucemburku nesmí maďarský stát jejich žádosti o azyl automaticky zamítat a všichni zadržení, kteří jsou v táborech déle, než 28 dní, musí být propuštěni.

Zároveň varovala Evropská komise Budapešť, že musí tyto cizince přijímat, přestože jejich zvyky se s hodnotami domácích obyvatel míjí hned o několik staletí. Proč? No protože evropské právo je nadřazené právu členských zemí. To zní náramně důležitě, ale není to pravda a hned ze tří důvodů. Ten první možná ani neznáte a tak si ho nechte vyprávět.

Před třinácti lety usoudili evropští sudí, že jednota EU skomírá a oni se musí stát strojovnou evropského sjednocení. Pro tento přístup si vymysleli půvabný pojem, „integrace právem“. Přeloženo do češtiny to znamená, že jejich zcela nestranné rozsudky vždy vyznějí ve prospěch „více Evropy“.

Ale jelikož jim k tomu chyběla moc, tak si jí věrni svému povolání přisoudili sami. V několika svých rozhodnutích z let 2007 a 2008 (najdete je pod jmény Viking, Laval a Rüffert) vytvořili precedenční případy pro tvrzení, že jejich výroky vždy přebijí rozsudky z členských zemí.

Tak vznikla báchorka o úplné nadřazenosti evropského práva nad právem členských zemí. Česky řečeno: Nemá cenu vzpírat se Evropské komisi, protože ta to dá k evropskému soudu, který rozhodne v její prospěch. S tím souvisí druhý důvod, proč již nelze mluvit o úplné nadřazenosti evropského práva.

5. května totiž německý ústavní soud poprvé v dějinách nesouhlasil s evropskými soudci a prohlásil, že „skryté financování států je nelegální“ a dokonce troufale odsekl, že jejich rozsudek je řemeslně špatně napsaný; doslova „objektivně svévolný a metodicky neobhajitelný“.

Takže německý ústavní soud rozhodl, že evropští soudci nesmí omezovat suverenitu berlínského parlamentu. Jak teď chce komise omezovat suverenitu maďarského parlamentu?

A konečně třetí důvod, proč se dny nadřazenosti evropského práva nad všemi zákony členů EU chýlí ke konci je to, že Viktor Orbán je jeden (a díky bohu již ne jediný) opravdový národní vůdce na kontinentu a občané jeho země to oceňují ve volbách.

Píše pan Petr Robejšek na Aktuálně.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 304 × | Prestiž Q1: 13,05

+26 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Borsuk

Kdy se i u nás najde politik dostatečně odvážný postavit se unii a schopný zaujmout dostatečně velký elektorát?

Vojtěch Běhunčík

Postavit se proti unii - to není dobrý způsob boje.
Daleko lepší by bylo dostat se do čela unie / komise a pak si prosazovat svou vlastní politiku.

Petr

Soudy jsou důležité, některé se domnívám by bylo vhodné reformovat.Nejlepší justiční systém mají Spojené Státy ale skutečně existují určité otázky a určité žaloby,určitá velice malá skupina do které by justice neměla zasahovat.Měly by je samostatně řešit příslušné orgány státní moci a státní správy.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top