Historie

Memento osmdesátého výročí Farhudu

Termínem Farhud označujeme arabsko-nacistický pogrom proti židovskému obyvatelstvu v Bagdádu a Basře, k němuž došlo ve dnech 1. a 2. 6. 1941. Iráčtí Arabové vedeni nacistickou protižidovskou ideologií, se kterou se plně ztotožňovali, propadli davovému [Čist dále]

Politika

Joe Biden na evropské půdě

Není pochyb o tom, že Joseph Biden je v Evropě vítán. Je oddaný atlantista, má otevřený a přátelský styl a většině evropských lídrů v širokých obrysech vyhovuje jeho liberální internacionalistický pohled na svět. A hlavně [Čist dále]

Společnost

(Pseudo)chovatelé vlků

Stále častěji se stává, že v oblastech, kde se vyskytují vlci, dojde k napadení hospodářských zvířat, která jsou dílem zabita na místě, dílem tak těžce poraněna, že je nutné jejich utracení. Chovatelé dostávají za tyto [Čist dále]

Společnost

Lidská práva: Imperiální a mocenský koncept

Moto: „Fuj Kolalokově limonádě? Šílenec, anarchista!“ Dospěli jsme do situace, kdy je většina nepopulárních, bizarních či přímo smrtících rozhodnutí vládnoucí elity odůvodňována tzv. „lidskými právy“. Koncept lidských práv je propagován jako čisté dobro, v zájmu všech [Čist dále]

Historie

Demokracii je třeba od základů přestavět

„Z hlediska dějin idejí nejsou demokracie a liberalismus synonyma, spíš naopak. Demokracie je založena na suverenitě lidu, liberalismus uznává jen suverenitu individua, zatímco suverenitu lidu považuje za ,ohrožení svobody‘,“ říká v rozhovoru francouzský myslitel Alain [Čist dále]