Historie

Úkol národního konzervatismu

Nová vláda, která se ujala správy věcí veřejných v České republice, působí na první pohled nesourodě. Zasedli v ní jak politici, kteří se slovně hlásí k pravicovým, konzervativním a nadto zároveň k neoliberálním ekonomickým teoriím, [Čist dále]

Společnost

O svobodě myšlení a slova

Na uvítanou v novém roce bych se s vámi rád podělil o citáty z knihy O svobodě myšlení a slova, jejímž autorem je anglický filozof John Stuart Mill. Jeho jméno mi bylo neznámé, dokud jsem nedostal od syna pod stromeček [Čist dále]