Ze světa

Konec?

Křesťanství a jeho civilizační fundament odepisují evropští myslitelé již víc než dvě stě let. Hegel, Nietsche předvídali smrt boha, Kant se domníval, že náboženství by se mělo zabývat pouze morálkou. Renan a mnozí další proklamovali [Čist dále]

Historie

TGM a demokracie: Skeptický demokrat

Osoba T. G. Masaryka je u nás považována za demokrata par excellance. Masaryk je pokládán za vzor demokratického politika a je považován docela oprávněně za velkého zastánce demokracie. Ovšem jeho skutečné názory na demokracii zase [Čist dále]

Společnost

K čemu jsou na světě ženy

Odpověď na základní otázku všehomíra, proč jsme my ženy na tomto světě, bychom po všech těch staletích výskytu člověka na planetě měli mít perfektně promyšlenou.