Ekonomika

Zrušení EET? Je nutné si zavzpomínat!!!

Před pár dny předseda vlády České republiky Petr Fiala oznámil, že jím vedená vláda zruší EET. To je opravdu dobrá zpráva. Považuji ale za důležité připomenout historii obludnosti zvané EET. Všichni aktéři jsou doposud politicky činní a někteří [Čist dále]

Tipy a kultura

Profesionální překlady a korektury

Porozumět psanému slovu je velmi důležité, předcházíte tím mnohým nedorozuměním a nejasnostem. Překlady odborných textů pod taktovkou profesionálního překladatele jsou pak absolutní nutností. Nemusíte však nikoho hledat. Ať už potřebujete překlady dokumentů do angličtiny nebo [Čist dále]

Ekonomika

Zelení kanibalové a dotační baroni

Čím více roste závislost energetiky na obnovitelných zdrojích (OZE), tím více se zvyšuje kanibalizace cen z jejich produkce a vyžaduje pokračující dotace. Ví to vláda ČR, jež chce znovu solární i větrnou energetiku podpořit?

Politika

Čína, Rusko, USA

Ideologie západního světa operuje ve smyslu svatých knih s termíny všeobecné humanity, planetárních lidských práv atd., na druhé straně považuje např. v Evropě vlastní populaci do té míry za bigotní, že ji obrozuje islámem a [Čist dále]