Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 3 min.

Neexistuje sociální (společenský) smír

Neexistuje nic jako „sociální (společenský) smír“, stejně tak jako neexistuje nic jako „společenská smlouva“.

Jedni pomocí státu okrádají druhé. A jelikož jednotlivec se proti státnímu násilí nemůže, nesmí bránit, tak říkají, že vládne sociální (společenský) smír.

Nezaplatíte? Stejně vám ty peníze seberou. Budete se bránit? Zavřou vás. Budete se bránit víc? Zabijou vás. A ještě z vás udělají agresora. Vy budete ten viník, který zavinil tu konfrontaci. Ostatní byli moudřejší a výpalné zaplatili.

Naval prachy, nebo tě zabijeme a tím bys narušil sociální smír!

Když se vám nelíbí zdejší zdanění, tak prý odstěhujte se jinam … kde taky budete platit daně. Ale ještě to vylepšují tím, že se snaží odstranit daňovou konkurenci, snaží se o tzv. daňovou harmonizaci, aby všude byly daně stejně vysoké. To abyste opravdu nemohli kam utéct.

Často říkají, že zdanění je cena za život v civilizované společnosti. Jak uvádí ekonom Mark Skousen, je to přesně naopak: „Daně jsou cena, kterou platíme za selhání při vytváření civilizované společnosti. Čím vyšší daně, tím větší selhání. Centrálně plánovaný totalitní stát představuje úplnou porážku pro civilizovaný svět, zatímco zcela dobrovolná společnost úplný úspěch.“

Naprosto se převrátil původní smysl zákona. Místo aby zákon chránil práva jednotlivce proti loupeži, sám zákon se stal nástrojem loupeže (Bastiat: Zákon).

Kupte si chleba a zaplatíte 15 % DPH. Kupte si nějaké hygienické prostředky a už zaplatíte DPH 21 %. To je prostě moc. Potřebujeme daně snižovat. Potřebujeme daňovou konkurenci. Potřebujeme deregulaci a decentralizaci. Potřebujeme, aby lidé v obcích měli více možností rozhodování o záležitostech v obci a nebyli tolik svázáni nařízeními parlamentu a vlády. Potřebujeme konkurenci právních řádů. Celý koncept Evropské unie je naprosto mylný. Prounijní politici se snaží o centralizaci a harmonizaci. Snaží se o harmonizaci právních předpisů, což často vyhovuje lobbistům ze západních zemí a znevýhodňuje firmy ze střední a východní Evropy. Snaží se o harmonizaci daní. Proč se snaží o harmonizaci daní? Aby nám mohli daně zvyšovat.

Solidaritou není nedobrovolné odevzdání peněz pod hrozbou násilí. Solidaritou je dobrovolná pomoc. Vraťme pojmu solidarita jeho původní význam.

Vydejme se od donucování na cestu k dobrovolnosti, ke skutečnému míru!

Píše pan Jindřich Pilc na Bolg.iDnes.cz


Pozn. red.: „Společenská smlouva“, to je ta, kterou nikdy nikdo neviděl, nečetl a přesto je (prý) pro všechny od narození závazná…

Hned v počátku je třeba říci, že každá Smlouva má jako základní atribut to, že je DOBROVOLNÁ, tedy kdo jakoukoliv smlouvu nechce uzavřít, nesmí k tomu být žádným způsobem nucen. Dále je obvyklým předpokladem, že smlouva je vyhotovena písemnou formou, je oběma stranám smlouvy srozumitelná a na potvrzení tohoto souhlasu je opatřena podpisy obou smluvních stran, v některých případech i svědky takové smlouvy.

Ne, že by neexistovaly smlouvy ústní, gentlemanské, ale jejich právní vymahatelnost je prakticky nulová a stojí pouze na morální prestiži obou smluvních stran.

Ta zmíněná Společenská smlouva je velmi nejasná a existuje celá řada jejích interpretací. Dala by se obecněji shrnout tak, že lidé schopní a bohatí (tedy buržoasie a kapitalisté) budou bez odmlouvání platit státu (za velmi vágně formulované „služby“) mnohonásobně více, než lidé méně schopní a chudší (typicky jde o tzv. proletariát), ačkoliv ty služby státu čerpají buď zcela stejně (per capita), anebo je ti chudší čerpají mnohem více. Údajnou protislužbou této fiktivní smlouvy má být to, že se chudí nevzbouří a nezosnují krvavou revoluci, která zničí takovouto společenskou strukturu.

Už jen z takovéto definice je patrné, že více než o Smlouvu, jde v tomto případě o nátlakovou, téměř vyděračskou formu, která hrozí v případě neuposlechnutí použitím brutálního násilí. Je patrné, že nejde o žádnou Smlouvu, ale pouze o jinou formu třídního vydírání za pomoci lidově-demokratického státu: vy, majetnější, budete legalizovanou loupeží státního monopolu připraveni o větší část svého majetku, nebo vás stát za takový odboj potrestá, zbaví svobody, majetku a v krajnosti i života. A pokud to neuděláte, nebo odmítáte, vezmou věc do ruky revoluční masy a za takový odboj vás potrestají, zbaví svobody, majetku a v krajnosti i života.

Věru vypečená smlouva!!! Takto se chová mafie. Není to nic jiného, než požadavek mafie na výpalné.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 256 × | Prestiž Q1: 6,93

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Neexistuje sociální (společenský) smír

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top