Petaxův odkaz

Proč to fungovat nemůže a nikdy nebude (4)

V minulém dílu jsem nastínil, že stát okrádá měrou nestydatou nejen podnikatelskou sféru, ale i ty nejposlednější dělníky tak, že církevní desátky (desátý díl), blahé paměti, byly vlastně jen úsměvnou formou parazitismu.

Petaxův odkaz

Komunismus versus fašismus

Hlavní rozdíl mezi fašismem a komunismem spočívá v tom, jak nahlížejí na soukromý majetek. To ale přímo vyplývá z intelektuálního stavu společnosti. Komunismus se rozvinul v zemích nasáklých nejrůznějšími formami mysticismu, antiracionality, v zemích primitivních [Čist dále]

Petaxův odkaz

Budování komunismu v Evropě

Někteří lidé stále věří, že díky EU se zmenší korupce, zvýší se politická úroveň Evropy a Evropský kontinent bude nadále stabilnější, ekonomicky výkonnější a bezpečnější. S takovýmito lidmi v čele?

Petaxův odkaz

Socialistický neokapitalismus

Nejen řada klasických liberálních ekonomů dlouhou řadu let konstatuje, že stát neumí ani podnikat, ani investovat, protože se programově zbavil všech ekonomických ukazatelů a nutných zpětných vazeb, počíná si pak metodami pokusů a omylů tak [Čist dále]