Politika

Je suis Chcimír

PL/JAN HNÍZDIL Veškeré loňské dění v Česku bylo téměř překryto předvánoční tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jaké příčiny a souvislosti k ní mohly vést?

Společnost

Covidizmus – nové náboženství

O virus tady nejde . Covid není medicínský problém. Jde o zneužití viru (a víry) k mocensko – ekonomicko – politickým účelům. Jsme svědky řízeného, organizovaného a plánovaného civilizačního kolapsu. Globálně stejná mediální propaganda, stejná [Čist dále]