Politika

Jít k volbám?

URZA Něco k volbám… ani ne tak k tomu, koho volit (což je mnedle fakt jedno), ale spíš k tomu, jestli tam jít. Máte-li nějaký subjektivní užitek z účasti na demokratickém fetišizovaném náboženském rituálu, běžte [Čist dále]

Ekonomika

Anarchokapitalismus: Práce

Na volném trhu bez regulací a státu pochopitelně nemůže existovat žádný zákoník práce; každý by tedy směl uzavřít jakoukoliv smlouvu, na které se s protistranou dohodne. Zaměstnavatelé by v takové společnosti bez legislativních omezení mohli [Čist dále]

Společnost

Anarchokapitalismus: Věda

Kdo by bez státu financoval výzkum? Z toho aplikovaného mají firmy často přímý zisk, do toho by zajisté investovaly, ale co základní výzkum, jehož výsledky typicky vidíme až po hodně dlouhé době? Kdo by investoval [Čist dále]

Společnost

První kapitola za koncem: Drogy

Mezi lidmi nezřídka panuje přesvědčení, že státní regulace narkotik – založená na postavení prodeje i držení mnohých z nich mimo zákon – chrání společnost před narkomany a kriminalitou s nimi spojenou; nyní se pokusím ukázat, [Čist dále]

Společnost

Stát je zlo

Tímto závěrem bych rád ukončil hlavní část této knihy o anarchokapitalismu; mým primárním cílem při jejím psaní bylo především tento myšlenkový směr v kostce představit, inspirovat čtenáře k zamyšlení a seznámit je nejen s tím, [Čist dále]

Ekonomika

Anarchokapitalismus: Boření mýtů

V této bonusové kapitole rozebereme některé široce rozšířené mylné myšlenkové konstrukty, na něž lze velmi často narazit v diskusích o bezstátní společnosti a které se typicky vyznačují tím, že obsahují jakýsi implicitní předpoklad, který je [Čist dále]