Historie

Největší dezinformátoři historie

Postavili se zažitému vědeckému konsensu. Tvrdili věci, které široká vědecká obec zásadně odmítala. Svými názory mátli veřejnost. Historičtí dezinformátoři. Z mnoha příkladů vybíráme tři.

Společnost

Totalita je vrcholem sociálního inženýrství

Sociální inženýrství není totalita, ale totalita je vrcholem sociálního inženýrství. Jedna ideologie, kterou jedna skupina násilně nutí ostatním. Totalita se nevrátí za pomoci revoluce, ale může se pokradmo vloudit za pomoci principů sociálního inženýrství.