Historie

Ku dni posvatováclavskému …

V posledních měsících zde vidím takových podivných komentářů, statusů či dokonce všelijakých rozsáhlých materiálů, jež hovoří o “slovanstvu”, o jeho jednotě, tom, že prý Slované jsou čímsi jiným, než jiná etnika; že Germáni a Frankové [Čist dále]

Tipy a kultura

Kořenová čistička umí přirozeně čistit odpadní vodu

Kořenové čističky jsou účinnou technologií pro čištění odpadních vod z domů, chalup, velkých rekreačních objektů a penzionů, průmyslových provozu, ale i celých obcí. Nemusíte se bát nižší účinnosti. Ta je stejná jako u konvenčních čistíren.

Ze světa

Rusko v globálním světě

Mnozí z těch, kterým je nyní padesát roků a více si musí pamatovat vtip z doby pozdní přestavby, podle něhož, když se Japonců zeptali do jaké míry zaostal za zemí vycházejícího slunce SSSR, odpověděli – [Čist dále]