Historie

Ku dni posvatováclavskému …

V posledních měsících zde vidím takových podivných komentářů, statusů či dokonce všelijakých rozsáhlých materiálů, jež hovoří o “slovanstvu”, o jeho jednotě, tom, že prý Slované jsou čímsi jiným, než jiná etnika; že Germáni a Frankové [Čist dále]