Libor Číhal Archív

Domluvené manželství nebo smrt

11/06/2021

Evropskounijní soudní dvory jsou nejen anachronickým nesmyslem, ale prokazatelně jde o komplice vrahů. Na televizních obrazovkách v EU je vydávají za nadlidi a chodící spravedlnost, ale jde o nebezpečné politruky, kteří jsou součástí jediné evropskounijní vládnoucí tyranie, o dělení

Sociálnědemokratický bankrot

09/06/2021

Na dlouhodobý trend pomalého odcházení sociálnědemokratických partají z evropské politické scény existuje spousta výkladů, silným důvodem bude fakt, že zmizela jejich nosná materie tj. dělnická třída, v níž byli vkořenění a ze sociálně demokratické strany se stala partaj jako

Německo: Zemské volby … jasně zvítězily nesocialistické středové nebo pravicové strany, ale vládnout bude socialistický pokrok

07/06/2021

V zemských volbách v Sasku-Anhalt jasně zvítězily nesocialistické středové nebo pravicové strany, ale vládnout bude socialistický pokrok. Podobný „demokratický“ převodový mechanismus platí ve Francii, Itálii a jinde v Evropě. Průzkumy dávaly vyšší procento konzervativní AfD, překvapivě vysoké procento dostala

Totalita málo soft

06/06/2021

Termín totalita skloňuje ČT ve všech pádech téměř denně, investigativním lehkoživkám stačí naznačit, že se někdo v minulosti otřel  o mapu SSSR a už na něj padne závažné podezření z jakési afinity k totalitě, podle mrkání českotelevizních tajtrlíků je

Vyznání jednoho z EU kasty

04/06/2021

Evropskounijní pověry fašizoidního typu, NATO kolaborace, svatá imigrace, antipopulismus, rusofobie a podobné v různé proporci ingrediencí a hotovo, evropský politik se narodil. Colo Mann v pamětech napsal, „Tragický konec partajních vůdců Výmarské republiky, směs idealismu, zbabělosti a lenosti. Existuje

Liberální detail

18/05/2021

Moderní anglosaské liberální ideologie ovlivňují dobu, v Evropě se doplňují s pouze zdánlivě antagonistickým islámem, vzájemně jsou si komplementární a potřebují se, pokud např. liberální ideologie devastují rodinu, islám její roli akcentuje a nahradí demografický výpadek liberalismu, liberalismem vybuzený radikální feminismus,