Ze světa

Co je Velký reset?

Následující text je upraven z přednášky Michaela Rectenwalda, Ph.D., která zazněla 7. listopadu 2021 na Hillsdale College během konference Centra pro konstruktivní alternativy na téma „Velký reset“.

Společnost

Glosa MM: Bohužel jsme v Česku …

Je opravdu zcela neuvěřitelné, jak mainstreamová media přecházejí v podstatě mlčením zcela nezákonnou a protiústavní blokaci některých webů firmou NIC.cz na základě žádosti tajných služeb a vlády, zvláště když po nedávném odblokování sama firma NIC.cz [Čist dále]

Politika

Petice proti válce

PAVEL DUDR Zde je text petice, kterou adresujeme Poslanecké sněmovně, protože její usnesení je pro vládu ČR závazné: Naléhavě žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby zakázala Vládě ČR vývoz zbraní na Ukrajinu, neboť to prodlužuje válečný konflikt, [Čist dále]

Společnost

Smrtící spirála neuplatnitelného vzdělání

Americký ekonom Thomas Sowell ve svých esejích upozorňuje na společenský trend, který nazývá smrtící spirálou neuplatnitelného vzdělání. Lidé, jejichž formálně prestižní vzdělání jim neumožňuje najít adekvátní uplatnění v soukromé sféře, končí ve státní správě, kde [Čist dále]