Zdeněk Koudelka Archív

Střet zájmů a šéfové médií

07/06/2021

Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář jsou právnické osoby zřízené zákonem a jejich generální ředitelé jako statutární orgány se podílejí na zadávání veřejných zakázek.