Společnost

Léky chybí, co bude dál?

MAREK ZEMAN Léky stále v lékárnách chybí, moc se o tom nemluví, ale někdy chybí i nenahraditelná léčiva a to už je závažný problém…

Ze světa

Bude omezená jaderná válka?

MAREK HRUBEC V současné době se zvyšuje riziko užití jaderných zbraní. Nejedná se tu o pouhou regresi do mentality studené války. Přestože byly během studené války jaderné zbraně menšinově považovány za nejkrajnější možný válečný prostředek, [Čist dále]

Společnost

Věda pro lidi?

EVA HRINDOVÁ Neustále je nám vtloukáno do hlavy, jaké máme štěstí, že žijeme v moderní době. V době zářného vědeckého pokroku, který svými technologickými možnostmi dělá lidem život lepší. Obzvláště v medicínském zkoumání jsme údajně [Čist dále]

Politika

Debata svedená na scestí

FILIP ŠEBESTA Debata o Obranné smlouvě mezi ČR a USA je v zajetí extrémů, díky kterým se zapomíná na to skutečně podstatné. Smlouva bude samozřejmě vládní většinou v obou komorách parlamentu a provládním prezidentem přijata. [Čist dále]

Společnost

Jak končí vláda expertů

S. SPURNÝ Před více než dvěma sty lety přišli dvě osobnosti doby osvícenství se dvěma jednoduchými koncepty politického rozhodování. Jejich školní případovou studii je možné sledovat ve Velké Británii, kde aktuálně rozebírají, jak úspěšná byla [Čist dále]

Politika

Jde o úplné popření slušnosti

VÍT SKALSKÝ Pekarová Adamová se rozplakala v Senátu kvůli manželství pro všechny, za potlesku extrémní levice utírala slzy. Manželství pro všechny představuje rozpad manželské instituce. Manželství nemá být svazkem muže a ženy za účelem plození [Čist dále]