Ze světa

Stav nouze, který pohnul dějinami

Článek 48 ústavy umožňoval obejít parlament v situaci, kdy byla ohrožena veřejná bezpečnost. Protože ohrožením veřejné bezpečnosti může být mnoho věcí, byl článek využit pro prosazení různých opatření v desítkách případů. Dekret vydaný podle článku [Čist dále]