Historie Archív

400 let od vyvraždění české elity

21/06/2021

Více než půl roku po bitvě na Bílé hoře, 21. června 1621 bylo popraveno na Staroměstském náměstí 27 českých pánů. Nešlo jen o protestantskou kališnickou šlechtu, ale i rektora Univerzity Karlovy.

Memento osmdesátého výročí Farhudu

16/06/2021

Termínem Farhud označujeme arabsko-nacistický pogrom proti židovskému obyvatelstvu v Bagdádu a Basře, k němuž došlo ve dnech 1. a 2. 6. 1941. Iráčtí Arabové vedeni nacistickou protižidovskou ideologií, se kterou se plně ztotožňovali, propadli davovému šílenství, někteří z nich

Demokracii je třeba od základů přestavět

16/06/2021

„Z hlediska dějin idejí nejsou demokracie a liberalismus synonyma, spíš naopak. Demokracie je založena na suverenitě lidu, liberalismus uznává jen suverenitu individua, zatímco suverenitu lidu považuje za ,ohrožení svobody‘,“ říká v rozhovoru francouzský myslitel Alain de Benoist, považovaný za

Roky a epochy

15/06/2021

Které roky byly skutečně přelomovými, a které se takovými být jen zdály? Pro prvních osmnáct let mého života to byl rok 1917, nastolení bolševismu v Rusku, jehož důsledkem byla i Studená válka, v jejíž poslední fázi jsem žil. Pak

Karel Engliš o demokracii a egoismus v politice

13/06/2021

Od narození vynikajícího českého ekonoma a zároveň i pedagoga a politika Karla Engliše loni v srpnu uplynulo 140 let a letos v červnu uplyne 60 let od jeho úmrtí. President Václav Klaus ve své stati “Karel Engliš-padesát let od

Scientia – lupa ideologie

10/06/2021

Nadpis je, pochopitelně inspirován oním středověkým “philosophia – ancilla theologiae. To mělo definovat postavení filosofie (tehdy chápané podstatně šířeji než dnes a obsahující alespoň zárodky skutečných věd), vůči teologii. Měla v podstatě za úkol této “nadřazené disciplíně” sloužit vytvářením