Petaxův odkaz

Komunismus versus fašismus

Hlavní rozdíl mezi fašismem a komunismem spočívá v tom, jak nahlížejí na soukromý majetek. To ale přímo vyplývá z intelektuálního stavu společnosti. Komunismus se rozvinul v zemích nasáklých nejrůznějšími formami mysticismu, antiracionality, v zemích primitivních [Čist dále]

Petaxův odkaz

Budování komunismu v Evropě

Někteří lidé stále věří, že díky EU se zmenší korupce, zvýší se politická úroveň Evropy a Evropský kontinent bude nadále stabilnější, ekonomicky výkonnější a bezpečnější. S takovýmito lidmi v čele?

Petaxův odkaz

Socialistický neokapitalismus

Nejen řada klasických liberálních ekonomů dlouhou řadu let konstatuje, že stát neumí ani podnikat, ani investovat, protože se programově zbavil všech ekonomických ukazatelů a nutných zpětných vazeb, počíná si pak metodami pokusů a omylů tak [Čist dále]

Petaxův odkaz

Rozhodný odpor proti kolektivismu

Celá diskuse se totiž vede o zástupném tématu. Pokud jsou lidé okolnostmi (třeba svobodou) nuceni se rozhodovat, pak zvažují všechny dostupné faktory a pak se rozhodnou. Někteří samozřejmě dobře, jiní třeba špatně. Možná dokonce podle [Čist dále]

Petaxův odkaz

Fabiánský socialismus II.

V minulém článku jsem nastínil co to je fabiánský socialismus, kde a proč vznikl. Pokračujme jeho metodami. Jak je úspěšně aplikován v celém světě za tiché tolerance demokratických režimů a impotence nesocialistických stran.