Společnost

Memento mori (3): Cenzura

Vycházím z předpokladu, že každý z nás udělal ve svém životě zkušenost s cenzurou: samocenzurou, korporátní nebo státní. Je přitom jedno z jakých důvodů a za jakých podmínek. Zmíněné druhy cenzury mají však jedno společné: [Čist dále]