Historie

Douglas Murray o nových formách marxismu

Našlo se více osob, které se tímto tématem zabývaly z mírně odlišného úhlu. Jeden z čelných představitelů postmarxistické školy Argentinec Ernesto Laclau (zemřel v roce 2014) se už v osmdesátých letech minulého století pokoušel zformulovat nové problémy, o nichž se [Čist dále]