Ze světa

Plíživý teror

Belgicko-marocká sociální pracovnice Fadila Maaroufi založila v Bruselu „Obsevatoř fundamentalismu“, Florence Bergeaud-Blackler je antropoložkou a vedoucí vědeckou pracovnicí ve francouzském národním vědeckém centru CNRS, v diskuzi o islámu v Belgii ve francouzském magazínu Marianne kritizují [Čist dále]

Ze světa

Na tohohle černocha můžete …

Larry Elder je černoch, a jak sám říká, není Afroameričan, protože jeho otec se narodil v Athénách, v Georgii, maminka pocházela z Toney, v Alabamě a nikdo z nich v Africe nikdy nebyl.