Politika

Elita nebo jelita?

JINDŘICH KAREL Široká veřejnost je od roku 2020 konfrontovaná s důsledky malého zájmu o práci politiků, případně malého zájmu o fungování politických stran a hnutí.