Společnost

Charakteristické blábolení

V Britských listech vyšel, dle mého soudu s vysokou mírou přesnosti a názornosti “chorobu charakterizující” rozhovor s “urbanistou ekologem” Matějem Žaloudkem.