Ekonomika

Hajme vždy Korunu českou proti nepřátelům všem !

Parafrázováná slova z rakouské císařské hymny jsem vybral záměrně. Historie naší měny se začala psát v roce 1892, tedy  ještě za starého Rakousko – Uherska, kdy dosavadní rakouský zlatý nahradila rakousko-uherská koruna, a to v poměru 1:2.