Politika

Prof. Dr. Petr Piťha spoluobčanům

Vážení spoluobčané, oslovuji Vás proto, že život ve společnosti vyžaduje, aby každý její člen nalezl své místo a jednal zodpovědně. Musí tedy zaujmout určitý postoj, vytvořit a najít si ho sám a umět ho obhájit. Vím, [Čist dále]