Politika

Když davy zešílely

Teror a umlčování jiných názorů. To nejsou jen praktiky inkvizice či Maovy kulturní revoluce, ale současná realita Západu.  

Historie

Roky a epochy

Které roky byly skutečně přelomovými, a které se takovými být jen zdály? Pro prvních osmnáct let mého života to byl rok 1917, nastolení bolševismu v Rusku, jehož důsledkem byla i Studená válka, v jejíž poslední [Čist dále]