Ze světa

Nikdo to nemohl předvídat…?

„Nikdo nemohl předvídat průběh speciální vojenské operace,“ tvrdí ideolog Petr Akopov. Inu, ne tak docela. Tři týdny před začátkem invaze vyšel pozoruhodný text penzionovaného ruského plukovníka, který se ve svých predikcích trefil až jasnozřivě. Jmenoval [Čist dále]

Společnost

Je naivní chtít dosáhnout sjednocené společnosti

Krize jsou vždy nebezpečné pro demokracii a svobodu. Jsou spojeny s černobílým viděním přítel-nepřítel, kdy je navíc nutné přijímat rychlá a rázná opatření, a vlády žádají a získávají větší moc. Ovšem ani krize nejsou stejné, jiný přístup vyžaduje epidemie, a jiný [Čist dále]