Společnost

Děsinformace

JAN KOVANIC Opravdu žere Babiš žížaly a krade křížaly? Já to netvrdím, já se jen ptám. „Generál Pavel vybízí k válce s Ruskou federací.“ Alespoň podle sestříhaného videa, které rozšiřuje ruský propagandistický kanál NeČT24. Této [Čist dále]

Historie

Otázka kredibility

MARIAN KECHLIBAR V návaznosti na poslední článek stojí za to se na chvíli zastavit ještě u jednoho pojmu, a to je kredibilita. Původně jsem měl v úmyslu použít v tomto článku české slovo „důvěryhodnost“ nebo „věrohodnost“, ale je [Čist dále]

Společnost

V chrámu Páně 

TRUDUS Kostely jsou místem duchovního rozměru. Návštěvníci, věřící si do nich chodí odpočinout od matérie, povznést ducha nad tělo a také hledat odpovědi na otázky. Ty odpovědi poskytuje modlitba, přítomnost někoho vyššího nebo také zamyšlení [Čist dále]