Cenzoři mlčí




Sdílet článek:
Správce domén .cz CZ.NIC zablokoval osm webů, prý dezinformačních (a desítky dalších, pozn.red.), a odvolal se na doporučení vlády a konzultace bezpečnostních služeb. Snažil jsem se zjistit, kdo cenzuru oněch osmi webu za stát inicioval.

Otázky po původci cenzury

Požádal jsem o tyto listiny:

1. Zaslání onoho doporučení vlády pro CZ.NIC z.s.p.o.

2. Zaslání rozhodnutí vlády nebo předsedy vlády o tom, že se zavádí cenzura a bude porušována Listina základních práv a svobod zakazující cenzuru.

3. Zaslání veškeré korespondence mezi CZ.NIC z.s.p.o. na jedné straně a vládou či Úřadem vlády na druhé straně za období únor 2022.

4. Zaslání kritérií, podle kterých se rozdělují weby na dezinformační a nedezinformační a určení funkce úřední osoby nebo představitele státu, který je vydal.

Ministerstvo vnitra – já nic, já muzikant

K dotazu na zjištění toho, zda patří Ministerstvo vnitra mezi složky, které iniciovaly cenzuru u CZ.NIC Ministerstvo vnitra dopisem z 3. 3. 2022 prohlásilo, že „mezi těmito složkami MV nefigurovalo. Současně ani MV, ani ministr vnitra neučinili žádné rozhodnutí v souvislosti se zablokováním webů ze strany sdružení CZ.NIC a mezi MV a sdružením CZ.NIC neproběhla v této věci žádná korespondence.“.

Vláda

Úřad vlády zaslal usnesení vlády z 25. 2. 2022 č. 127, kde je v bodu III, že vláda „vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině.“. Jinak Úřad vlády odmítl informace vydat s tím, že žádné takové informace nemá k dispozici. Seznam oněch osmi webů postižených cenzurou zaslané usnesení neobsahuje. Úřad vlády další informace neposlal, což lze vysvětlit tím, že

1. lže a zatajuje,

2. informace nemá, protože cenzuru vláda nenařídila a jde o výmysl CZ.NIC,

3. cenzuru vláda či její někteří představitelé nařídili ústně a v neveřejných utajených jednáních s CZ.NIC, takže informace nejsou zachyceny písemně.

CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC nesdělilo NIC. To hodnotím jako netransparentní jednání cenzora vycházející ze zneužití monopolního postavení na trhu k internetové doméně cz. Prostě využívají faktickou moc, kterou mají, a na dotazy občanů kašlou.

Rakouský a německý typ cenzury, autocenzura

Na území Čech a Moravy máme zkušenost s rakouským a německým typem cenzury. Rakouský typ vznikl za habsburské monarchie a udržel se za první i druhé Československé republiky až do německé okupace 1939. Podstatou bylo, že o cenzuře rozhodoval pověřený a známý úředník. Podstatou cenzury byl konkrétní text, například článek v novinách. Pokud byl článek cenzurován, ostatní texty mohly být publikovány s tím, že místo cenzurovaného článku bylo prázdné místo. Tím se lidé dověděli, že zasáhla státní cenzura. Z principu je možné se proti takové cenzuře bránit soudní žalobou proti státu.

Nacistické Německo po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava zavedlo jiný typ, který nazývám německý a jenž v zásadě převzalo i totalitní Československo 1948-68. Cenzura již nebyla zaměřena na snadno identifikovatelnou viditelnou cenzuru konkrétních textů, zakázány byly celé noviny, knihy či divadelní hry. I v případě, že cenzor zasáhl proti povoleným novinám, nesměl být jeho zásah zveřejněn. Tedy zakázaný text musel být nahrazen jiným textem, již nesmělo být bílé místo, aby lidé nepoznali cenzorský zásah.

Mezi lety 1969-89 byla ústavně zrušena cenzura, ale vládnoucí moc ji nahradila autocenzurou. Tedy státní vnější zásah nahrazoval vnitřní dohled vedoucích redaktorů a sami redaktoři věděli, co mohou otisknout a co ne, protože by z toho měli problémy. Ovšem občas se díky odvaze redaktorů i náhodě, zvláště ke konci totality, povedlo zveřejnit text kritizující vládu. Takovým byl i článek Miloše Zemana Prognostika a přestavba v Technickém magazínu v srpnu 1989 a jeho následný rozhovor pro Hospodářský zápisník Československé televize.

Současná cenzura

Současná cenzura vychází z německého typu cenzury. Zakázány totiž byly celé weby s rozličnými texty. Cenzoři se nenamáhají označit, který článek je závadný. O nějakém zdůvodnění proč je konkrétní text závadný, nemůže být ani řeč. Na webu Protiproud bylo publikováno mnoho článků nemající se zahraniční politikou nic společného. Například články Michala Semína či Radomíra Malého o katolické věrouce a svatých nebo články o přírodním léčitelství či články o protiprávních covidistických opatřeních vlády a o jejich rušení Nejvyšším správním soudem. To vše cenzura vypnutím webu jako celku zakázala. Byly tam i vtipné koláže, které si dělaly srandu z vlády či dalších politiků. I to cenzura zakázala, už je závadné jako za Husáka vysmívat se držitelům moci.

Předseda vlády Petr Fiala označil vypnutí webu za odvážné rozhodnutí. Já jej hodnotím jako zbabělé. Kdyby byl Fiala statečný, řekne, kdo jmenovitě rozhodl o seznamu oněch 8 webu na straně státu, kdo za stát jednal se sdružením CZ.NIC, kdo za stát určil, co je důvodem pro cenzurní zásah a kdo za vládu stanovil, že již nebude dodržovat ústavní zákaz cenzury. Má-li vláda cenzuru zakázanou, pak ji nemůže ani doporučovat či si ji u soukromého subjektu objednat. Je to, jak kdyby vláda reagovala na zákaz trestu smrti tím, že si objedná u nějaké společnosti VRAŽDY s.r.o. smrt člověka. Vypnutí webu je jejich pomyslná smrt a je to snaha usmrtit vládě nepohodlné myšlenky. Myšlenky, které nejsou trestné, protože jinak by autory vláda stíhala, ale stíhat je nemůže, tak se myšlenky snaží zabít cenzorským zásahem. Podstatou cenzury nikdy nebyla ochrana pravdy, ale moci.

Omezená demokracie: 1945-48 a od roku 2022

Vrací se minulá doba omezené demokracie 1945-48. Je svoboda slova a politických názorů, ale jen v rámci povoleného hřiště. Tehdy to diktovaly strany Národní fronty, které svorně zakázaly agrárníky a jiné konkurenty. Nyní to diktuje – ale kdo vlastně? Když se k tomu nehlásí ani konkrétní člen vlády, ani Ministerstvo vnitra a přitom se CZ.NIC na vládu a její složky odkazuje.

Pokud někdo hlásá názory v rámci omezené svobody, kterou vláda toleruje, psát může. Pokud jde mimo vládou dovolené hřiště, snaží se jej umlčet způsobem, který není upraven zákonem. Namísto odvážného postavení se premiéra a vlády za vládní rozhodnutí, nastupuje zbabělé mlžení. Krásná svoboda 90. let 20. století je pryč. Putujeme k únoru 1948, anebo se pokusíme situaci zvrátit a obnovit plnou a ne okrájenou demokracii a svobodu slova?

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

8 Comments

 1. Takhle dopadá pokojné demonstrovani a bezučelne stezovani si či posílání dopisů proti ozbrojené pedofilní zločinecké bandě ….. jinak to dopadnout ani nemohlo … blázni a zločinci se vždy zavírali do vězení a blázinců nikoliv že se na ně apelovalo aby toho co dělají špatného zanechali a nechávalo se to ve vládě a na úřadech a v justici a dávalo se tomu daně poplatky pokuty jen tak bez boje…….

 2. To je o bandustanu těch co si neutřeli huby a plivou mrlance s brupýrními čističi sebeonikavých a důležitých víc než litery mezinárodních závazků, listiny lidských práv a zákonů které ignorují jak placatý kámen, jen si kopnout do exploatovaných. Něco neplatí? Klidně uznám důkazní břemena a omluvím se že jsem pochopil špatně záměry. Možné arogance a korupce moci svéhlavých přání likvidace náznaků nesouhlasu totalitou behemotů, to bude ten správný výraz hovad narostlých jestli je to ta definice. Z poměrů rádoby aureoly sebeadorantů navoněných frajerů svévolí zvracím.

 3. Viděl jsem vyjádření p.Vrábela z rozhovoru k tomuto tématu, kde z jeho úst vypadla perla, cituji: “Proti dezinformacím nelze bojovat pravdou”. A čím tedy? Vězením? Kulkou do hlavy? Byl to tuším rozhovor pro Český rozhlas, je to někde na YouTube. Vzhledem k neexistenci dokumentů uváděných v článku, mám dojem, že jde o vlastní iniciativu p.Vrábela, který si prostě vyřešil svůj osobní názor. Politici mlčí, protože svým ovečkám nechtějí ukázat palbu do vlastních řad. Takže p. Vrábele pamatujte, jak se říkalo, že “aktivní blbec je horší, než třídní nepřítel”?

 4. Kdo? “Naše” vlády jsou kolektivisté spiklenci z páté čtvrti. Aktualizují si názory podle aktuální propagandy Velkého bratra, kterou zveřejňuje ve svých korporátních sdělovacích prostředcích. Závažnější zločiny jsou pak diktovány skrze zločinecké podniky jako Aspen institut a velvyslanectví doupat kazisvětů. Protokoly sionských mudrců jsou na Seznamu podobně jako: „Váš organismus funguje v souladu s programem vaší DNA, a nyní, no, program byl nabourán a upraven společností Pfizer.
  Sars-Cov-2 „spike protein” má rakovinový kód z patentu společnosti Moderna z roku 2017 s číslem 9,587,003.
  otevrisvoumysl..cz
  Hlavní vývoj biologických zbraní probíhal ve Lvově, v Charkově a v Poltavě.
  Fašisté provozovali na Ukrajině laboratoře na biologické zbraně, další verze covidismu. Všechny typy virů a bakterií spadaly do skupiny vysoce nebezpečných bioagentů, která byly testovány s cílem zesílení funkce, tzv. gain-of-function v rámci syntetické biologie a vylepšování nakažlivosti virů.
  Nebo „dodávky zbraní a munice Ukrajině pod plnou ochranou NATO, a to až do místa určení, tedy nikoliv na státní hranice Ukrajiny, ale hluboko do ukrajinského vnitrozemí! Konvoje NATO jsou tak v této chvíli nejnebezpečnějším nástrojem pro vyvolání 3. světové války.
  dosud probíhaly dodávky zbraní a munice Ukrajině letecky, kdy letadla NATO přivážela na západ Ukrajiny protitankové střely, speciální výzbroj a výstroj, ale po vypuknutí ruské invaze tyto dodávky ustaly, protože NATO se obává, že by ruské letectvo tato transportní letadla NATO sestřelilo z oblohy. Dodávky zbraní na Ukrajinu se tak přesunuly na silnici, železnici…

  Zákaz webů byl na základě diktátu globalistického korporátního fašismu, kterému zde slouží zmrdi jako Vrábel, Cemper, Kartous, buzerant Janda a další úchylná kosmopolitní verbež.

 5. 3.světová je na spadnutí jen proto, že amícký trotl si myslí, že se mu nic nestane! Celá satanistická svoloč se vypaří taky a mrzí mě, že to neuvidím abych to oslavil. Oni chtějí utéct do Austrálie, kde nic nebude, haha, Rusové nejsou dementi. K čemu by byl svět bez Ruska? Řekl Putin. Nepřežije nikdo, ani v patagonii, svět bude k nežití, zemře příroda, zvěř, voda ozářena, to někdo chce? Fanděte dál amíckým nenažrancům. Války po světě, to je jejich vitamín!

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*