O ruské ekonomice
Sdílet článek:

Jacques Sapira považují Francouzi za jednoho z nejlepších ekonomů, je velkým znalce ekonomik zemí bývalého SSSR. Sapir publikoval v Les-Crises analýzu současného stavu a perspektiv ruské ekonomiky po půl roce sankcí. Sapir vychází ze studií Prognostického ústavu Ruské akademie věd. Zjara se dramaticky změnila situace v Rusku a v celé Evropě, vývojové principy ruské ekonomiky se změnily, integrační model, na kterém stavěla posledních 30 let ruská ekonomika je nenávratně pryč. V této situaci je důležité pochopit jaké možnosti vůbec ruská ekonomika má, pochopení ekonomického potenciálu v současných podmínkách umožní konstruovat účinnou strategii strukturální a technologické obnovy. Existuje několik scénářů rozvoje světové ekonomiky, které podmiňují vývoj ruské ekonomiky, nejpravděpodobnější je scénář zpomalení globalizace, reindustrializace rozvinutých zemí a regionalizace ekonomiky, kdy růst světového HDP bude vyšší než růst celkového exportu. Při uchování globalizačních tendencí, regionalizace světové ekonomiky způsobí nárůst poptávky po surovinách, a to podpoří rozvoj ruské ekonomiky a jejího surovinového komplexu i když se zhorší vztahy s vyspělými zeměmi. Jiné produkty než komodity budou hrát v celkovém ruském exportu významnou roli až na konci třicátých let, pokud ceny uhlovodíků zůstanou relativně nízké, podíl surovinových komodit na exportu by mohl klesnout ze 74 % v roce 2019 na 63 % v roce 2035, podíl uhlovodíků z 61 % na 47 %. Podmínkou udržitelného rozvoje ruské ekonomiky je růst efektivity její produkce. Důležitým znakem odvětvové produktivity je produktivita využití primárních zdrojů, která je inverzní k materiálové spotřebě zdrojů.

Růst produktivity je nesen technologickými a strukturálními změnami. K zajištění dlouhodobého tempa růstu ruské ekonomiky na úrovni 2,5%-3% ročně bude nutné zvyšovat produktivitu primárních zdrojů minimálně o 2,5 % ročně. Míra růstu celkové produktivity 2,5–3% vyžaduje značné investiční úsilí, dokázalo to jen několik zemí, včetně Číny a Indie. Různá průmyslová odvětví mají různé možnosti zlepšení technické úrovně výroby, odvětví s konzervativní strukturou výroby, jako je metalurgie nebo rafinace ropy, nemohou počítat s rychlým růstem technické úrovně. Jiná situace je v zemědělství, stavebnictví a nových technologiích, technický pokrok se zde může rychle zobrazit, podobně v komunikačních technologiích a sektoru služeb. V segmentu surovin a potravin lze modernizaci ruských výrobních kapacit považovat za uspokojivou, což nelze říct o strojírenství a výrobě technologicky složitých výrobků. Za posledních 20 let proběhla modernizace zpracovatelského průmyslu, podíl starých kapacit je nevýznamný, kromě chemického průmyslu (44 %) a hutnictví (62 %). Stávající výrobní a distribuční kapacity v palivovém a energetickém komplexu jsou dnes schopny uspokojit poptávku po energii v jakémkoliv rozvojovém scénáři.
V oblasti agroprůmyslového komplexu by politika centra měla zmírnit existující omezení kladená na domácí a vnější poptávku, přispěje to k růstu zemědělské produkce. Nástroji této politiky může být např. sociální pomoc domácnostem s nízkými příjmy a federální granty na podporu regionálních programů rozvoje zemědělství, periferní subjekty Ruské federace mají významný zdrojový potenciál, ale vyznačují se nízkou rentabilitou a zaostalou technologickou úrovní. Důležitým trhem je automobilový trh, jeho růstový potenciál může mít velký dopad na makroekonomické ukazatele. Záměna importu ruskou produkcí a export, povedou k navýšení produkce chemického komplexu 1,8 krát, komplexu průmyslu dřeva 1,7 krát, strojírenství a metalurgie 1,5 krát.

Velkým problémem je stav ruské demografie, nicméně problém populační stabilizace může být úspěšně řešen pomocí dobře stavěné hierarchie cílů a politikou vedoucí ke zlepšení zdravotní situace obyvatelstva. Od roku 2000 syntetický ukazatel porodnosti, tj. ukazatel, který odvisí od demografických vln, konstantně roste. V 2016 narostl na 1,8 dítěte na ženu, a dalo by se očekávat, že poroste dál, nicméně v letech 2019-20 tento indikátor klesl k 1,5. Tento ukazatel signalizuje míru sociálního optimismu a lze dovozovat, že závisí na ekonomických parametrech. Nelze se smířit s vysokou mírou mortality u mužů, není to akceptovatelné v zemi s takovou úrovní ekonomického a lidského potenciálu. Akcelerace rozvoje vědy a technologie přispěje ke zvýšení ekonomického růstu, zredukuje závislost na importu a povýší efektivitu ekonomiky. Matematické modely dovozují, že akcelerace vědecko-technologického rozvoje může generovat 30-40 % celkového růstu HDP v prognózovaném období.

Krátkodobé tendence vývoje ruského HDP

V prvním pololetí 2022 narostl ruský HDP o 1,1 % ve srovnání s rokem 2021; v květnu pokles 2,1 % oproti květnu předchozího roku; v květnu kontrakce HDP o 0,24 % oproti dubnu, což svědčí o kapacitě rychlé adaptace národní ekonomiky na vnější podmínky. Stát i podniky přijaly řadu opatření, aby se udržela zaměstnanost, která je historicky nízká na 3,9 %. V řadě sektorů se pozoruje relativně stabilní situace, s výjimkou automobilového průmyslu a některých strojírenských podniků, které jsou závislé na importu. Meziroční růst HDP je tažený stavebnictvím a zemědělstvím. Statistická analýza železniční nákladní dopravy naznačuje postupné obnovování míry přepravy zboží v důsledku nárůstu importu z nových zdrojů. Klíčovým faktorem dubnového poklesu HDP je snížení spotřeby domácností, maloobchod se zpomalil o 9-10%, vysvětluje se to snížením importu. V druhé polovině roku bude ruská ekonomika čelit velkému nebezpečí ekonomického zpomalení způsobeném útlumem výroby určené pro export, v důsledku sankcí a chybějících importovaných komponent.

 

LIBOR ČÍHAL

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*