Prezident Zeman předal státní vyznamenání
Sdílet článek:

Na Pražském hradě se dnes uskutečnil slavnostní ceremoniál, při němž prezident Miloš Zeman u příležitosti státního svátku 28. října udělil nejvyšší státní vyznamenání.

 

 

„Vážená paní Havlová, vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Klausová, vážený pane premiére Fialo, vážená paní Fialová, vážení členové vlády, excelence, dámy a pánové, vážení a milí přátelé. Při příležitosti státního svátku 28. října se jako vždy scházíme na ocenění významných osobností. Obdržel jsem návrhy na toto ocenění jak z obou komor Parlamentu, tak od občanů. Návrhům Senátu Parlamentu České republiky jsem vyhověl zcela, návrhům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsem až na dvě výjimky vyhověl rovněž,“ zmínil Zeman úvodem.

„Snažil jsem se uspořádat jména vyznamenaných, i když pochopitelně z časových důvodů nemohu mluvit o všech, podle časové osy. Protože v minulých letech byli vyznamenáváni i významní představitelé první republiky, například Antonín Švehla, a protože u druhé republiky není co vyznamenávat, začíná časová osa protektorátem. Na návrh pana poslance Kobzy jsem udělil medaili Za hrdinství devíti představitelům studentských organizací, kteří byli popraveni 17. listopadu 1939,“ zmínil Zeman.

„Chtěl bych poděkovat představitelům akademické obce, tedy jednotlivých fakult těchto studentů, kteří převezmou vyznamenání tam, kde nebylo možné dohledat jejich příbuzné. Těmito popravami začíná nacistický teror, který se přesouvá i do dalších období. A uvědomil jsem si, že podobně jako v případě popravených studentů, i v těchto obdobích máme mezery a je naší povinností tyto historické mezery zaplnit. Jednou z takových mezer je ocenění nejvyššími vojenskými řády skupinu, která se nazývala Tři králové. Je to sice původní název gestapa, ale tento název v naší historiografii zdomácněl. Jedná se o trojici Balabán, Mašín a Morávek. Dalším dosud opomíjeným vyznamenaným byl generál Luža, kterého zastřelili protektorátní četníci. A tím vedle řady dalších veteránů, kteří bojovali v obou frontách druhé světové války, se dostávám k období, kdy v 50. letech působila i skupina bratří Mašínů. Tato skupina mi rovněž byla navržena k udělení vysokých státních vyznamenání. Moji dva předchůdci bratrům Mašínům vyznamenání neudělili. A já považuji za poctivé uvést dva konkrétní důvody, proč je neudělím ani já: Prvním důvodem je, že při svém útěku na Západ bratři Mašinové dýkou podřízli hrdlo svázanému zajatci. Druhým důvodem je, že bratři Mašínové zastřelili z pistole pokladníka, který převážel výplaty zaměstnancům. Ani jedna z těchto dvou obětí nebyla evidentně exponenty komunistického režimu, a proto nelze jejich vraždy vydávat za akt protikomunistického odboje,“ dodal Zeman.

„Dovolte mi nyní, abych přešel do další doby. Eroze komunistického režimu začala již stalinistickými procesy v padesátých letech. Pokračovala nepokoji po měnové reformě. Ale byly to právě intelektuálové, kteří k této erozi, či jak říká Ilja Erenburg ve své zemi, k tomu významně přispěli. Proto je jedním z vyznamenaných Ladislav Mňačko, autor Opožděných reportáží, které bývají někdy srovnávány s díly Solženicyna, ale i známé knihy Jak chutná moc. Eroze pokračovala a vyvyrcholila Pražským jarem 1968 a mezi tehdy vyznamenanými byl například i František Kriegel, kterého jsem vyznamenal proto, že jako jediný odmítl podepsat kapitulační tzv. moskevský protokol. Pokud jde o normalizační období, podobně jako v případě druhé republiky, není koho vyznamenávat. Samozřejmě s výjimkou signatářů Charty 77 a dalších intelektuálů bojujících proti normalizačnímu režimu. Šťastnější období, sice všedních, ale o to krásnějších dnů, nastává po listopadové revoluci. Chtěl bych připomenout slova Bertolta Brechta, který řekl: Je šťastný národ, který má své hrdiny. A je nešťastný národ, který je potřebuje. Dnes už nevyznamenáváme hrdiny, kteří padli v boji s netolerantním totalitním režimem. Dnes především medailí Za hrdinství oceňujeme ty, kdo sami zachránili lidské životy,“ řekl Zeman.

„Vážení přátelé, jako obvykle mezi vyznamenanými je celá řada představitelů profesních skupin. Snad nejčastější profesí jsou letos lékaři a hasiči. Chtěl bych pří té příležitosti poděkovat profesionálním i dobrovolným hasičům za jejich práci. Ať už se jedná o pomoc v Českém Švýcarsku nebo o oběti výbuchu rodinného domu v Koryčanech. Kromě těchto dvou profesních skupin letos samozřejmě vyznamenávám i sportovce, jako například Jaroslava Holíka nebo Ivana Lendla, umělce, jako například Hanu Zagorovou nebo Mekyho Žbirku, a samozřejmě i další skupiny.  Dva představitelé komunální sféry si zaslouží vyznamenání proto, že v jednom případě – a jedná se o starostu Kralic nad Oslavou – tento starosta během svého funkčního období dokázal ztrojnásobit majetek své obce. Ve druhém případě se jedná o starostu Hluboké nad Vltavou a současně senátora Tomáše Jirsu, který mimo jiné oprávněně kritizoval bezzásahové zóny v národních parcích, které ostatně přispěly k onomu požáru v Českém Švýcarsku,“ pokračoval Zeman.

„Mezi podnikateli bych upozornil na Jaroslava Třešňáka, který sám sebe označuje za drobného teplického živnostníka, ale který ve skutečnosti v Chorvatsku vybudoval rozsáhlý rekreační resort, především pro české turisty. Takže může se ohlédnout a i za ním zůstává dokonané a dokonalé dílo. Mimo jiné jsou vyznamenáni i někteří církevní představitelé. A vedle nich sestra Angelika z řádu boromejek, která byla při léčení pana prezidenta Václava Havla. A tak bych přátelé mohl pokračovat dál a dál, ale byli bychom tady do půlnoci. A proto mi promiňte, i když je zde množství dalších úctyhodných jmen, která za chvíli uslyšíte, abych na závěr zmínil jednak tři Čechy, kteří vynikli v zahraničí. Vedle citovaného Ivana Lendla je to Frank Malina, který se zabýval ve Spojených státech výzkumem raketových motorů, a Ivana Trumpová. Chtěl bych poděkovat Ivance a Donaldu Trumpovým, že společně s panem Kushnerem navštívili při této příležitosti Prahu a učinil jsem poprvé a naposled jedinou výjimku, kdy cenu nepřebírá jeden člověk, ale obě dvě děti Ivany Trumpové. Myslím si, že nemusím o paní Ivaně mluvit, byla to podnikatelka, sportovkyně, manažerka, politička. A jediný případ, kdy jsem se s ní dostal do konfliktu, bylo, kdy původně zvažovala, že se stane americkou velvyslankyní v České republice a později z důvodu obav z náročnosti profese ze svého záměru upustila,“ dodal Zeman.

„Závěrem – vzhledem k ruské agresi na Ukrajině – nemůže být nikdo jiný než Volodymyr Zelenskyj. Jeho jmenování jsem oznámil již 7. března tohoto roku a uvedl jsem i základní důvod jeho jmenování. Jeho statečnost a odvahu, se kterou odmítl americký návrh na odsun do bezpečného útočiště a zůstal v Kyjevu. Odvaha se má ocenit. Dámy a pánové, jsme bohatá země. Jsme bohatí díky osobnostem, které mezi sebou máme a já bych všem vyznamenaným chtěl ze srdce poděkovat za jejich práci a za jejich životní dílo. Děkuji vám za vaši pozornost,“ zakončil Zeman.

Seznam vyznamenaných:

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Josefu Balabánovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam plukovníku ve výslužbě Josefu Hubáčkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Karlu Lukasovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam armádnímu generálovi inženýru Vojtěchu Borisi Lužovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Josefu Vladimíru Mašínovi staršímu za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam brigádnímu generálovi Václavu Morávkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam plukovníku ve výslužbě Josefu Stehlíkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky udělil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy s řádovým řetězem Volodymyru Oleksandrovyčovi Zelenskému prezidentu Ukrajiny za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam doktorce Mileně Černé za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy paní Věře Doušové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam panu Ladislavu Mňačkovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Josefu Adamcovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Jaroslavu Bolfíkovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Janu Černému za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Miroslavu Fenikovi za hrdinství při záchraně lidských životů.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Jaroslavu Filovi za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam inženýru Marku Frauwirthovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam plukovníkovi generálního štábu Tomáši Houškovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Jaroslavu Klímovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Marku Klimusovi za hrdinství při záchraně lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Janu Košíkovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Bedřichu Koulovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství podplukovníku generálního štábu magistru Petru Matoušovi za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam docentu Josefu Matouškovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství rotnému Tomáši Neškodnému za hrdinství při záchraně lidských životů.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Martinu Semeckému za hrdinství při záchraně lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Josefu Serinkovi za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Františku Skorkovskému za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam inženýru Václavu Šaffránkovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství plukovníku inženýru Tomáši Vlasákovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Marku Vrbovi za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Janu Weinertovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jehudu Baconovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně ctihodnému otci Justinu Janu Berkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Janu Betkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Vladimíru Bílkovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně plukovníku doktoru Michalu Burianovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Karlu Čáslavskému za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jaroslavu Čvančarovi za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Emilu Dračkovi za zásluhy o územní samosprávný celek.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně ctihodnému otci Miloslavu Fialovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jiřímu Holíkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Martinu Hrbáčovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Miroslavu Janstovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Františku Janulovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Tomáši Jirsovi za zásluhy o územní samosprávný celek.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Miloslavu Kalašovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně generálporučíku inženýru Janu Kašemu za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně brigádnímu generálovi inženýru Václavu Klemákovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Jiřímu Kotykovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesorce Evě Kubala Havrdové za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Ivanu Lendlovi.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Oldřichu Lichtenbergovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Frankovi Josephu Malinovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jaroslavu Malému za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jiřímu Marečkovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Petru Markovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Petru Mlsnovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Gustavu Oplustilovi za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně sestře Angelice Ivaně Pintířové za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Františku Poštovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a bezpečnosti občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Ivanu Sedláčkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Janu Slabákovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Pavlu Stodůlkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Pavlu Šlampovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Borisovi Šťastnému za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miloši Štědroňovi za zásluhy o stát v oblasti umění, kultury a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Ivaně Trumpové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Vladislavu Třeškovi za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jaroslavu Třešňákovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jakubu Vágnerovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktorce Michaele Vidlákové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně generálporučíku doktoru Vladimíru Vlčkovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Pavlu Vršeckému za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Haně Zagorové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Juliáně Ludmile Zatloukalové-Coufalové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miroslavu Zavoralovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Miroslavu Mekymu Žbirkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

PL

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (No Ratings Yet)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*