Ekonomika

Pohádka o trojčlence

Dodavatel energie měl dříve při dodání 1000 kJ zisk N Kč. Když občané ušetří 30%, jak to chce vláda, prodá jen 700 kJ. To by zchudnul. O kolik tedy musí zvýšit cenu, aby měl stejný [Čist dále]

Ekonomika

Volný obchod namísto družby

Připadá mi, že víceméně naříkáme nad probíhající válkou, měli bychom přejít do diplomatické ofenzivy. Postupně budu zveřejňovat náměty a inspiraci, pro politiky a diplomaty. První článek z této řady.