Ekonomika

Den daňové svobody

Včera jsme oslavili den daňové svobody 2021. Liberální institut vypočítává tento den od roku 2000. Rozděluje rok na dvě části – část daňové nesvobody, kdy pomyslně odvádíme celý svůj plat na provoz státu, a část [Čist dále]