Tyler Durden Archív

Popírání reality vede k tyranii a zhroucení společnosti

17/05/2021

Společnou hrozbou, která spojuje všechny zhroucené společnosti od Výmarské republiky v Německu až po Sovětský svaz je téměř patologické trvání na popírání reality. Výmarské Německo popíralo, že spousty natištěných peněz mohou civilizovanou společnost zničit. Sovětský svaz tvrdil, že z popela kapitalistické