Společnost

Nepoměr a nesoulad mezi pohlavími

Příliš mnoho toho či onoho vytváří nerovnováhu ve společnosti. Podle některých angažovaných pozorovatelů je společenská nerovnováha mermomocí vynucována, ať to stojí cokoli. A nejste-li pro, tak jste proti; a jste-li proti, tak jste pro, nic [Čist dále]