Historie

Roger Scruton o důležitosti národního státu

Levicová představa vlády přisuzuje státu právo konfiskovat a rozdělovat všechno, na co mají lidé nárok. Její role už nemá být výrazem spontánního společenského řádu vytvořeného svobodnými smlouvami a naší přirozenou ochotou brát svého souseda v odpovědnost. [Čist dále]