Společnost

Vypneme dezinformace

Ale zatím platíme například ruskému oligarchovi Děripaskovi za stavbu metra. Potřebujeme skutečně speciální zákon proti šíření “nevhodných” informací?

Ze světa

Ukrajina: Jako v řecké tragédii

Události rozvíjející se na dnešní Ukrajině nám nevyhnutelně připomínají závěr starověkých řeckých tragédií. Ukrajina po ruské intervenci už nikdy nebude stejná a ani Evropa už nikdy nebude stejná. Ve skutečnosti svět už nebude nikdy stejný.

Ekonomika

Anarchokapitalismus: Práce

Na volném trhu bez regulací a státu pochopitelně nemůže existovat žádný zákoník práce; každý by tedy směl uzavřít jakoukoliv smlouvu, na které se s protistranou dohodne. Zaměstnavatelé by v takové společnosti bez legislativních omezení mohli [Čist dále]