Společnost

Glosa MM: Bez komentáře

Bez komentáře: Vážené členky, vážení členové, vážené kandidátky, vážení kandidáti, v posledních týdnech a měsících čelíme rostoucím cenám energií. Vláda proti nepříznivé situaci bojuje a má výsledky, když v poslední době například klesly ceny pohonných [Čist dále]

Ze světa

Deset mínus x

Těžké chvíle ustaly. Vroucně věřili, že se těch trampot, o nichž se obecně soudí, že jsou zcela ale zcela zbytečné, zbaví mrknutím oka.