Společnost

Glosa MM: Symbol “Z”

MIROSLAV MACEK Ministerstvo obrany by mělo už příští rok hospodařit s více než 150 miliardami korun, protože se armádě skokově navýší rozpočet. Občané jásají…další rána mírovým štváčům! Souhlasné petice ze závodů následují…