Společnost

Glosa MM: Za všechno může Babiš a Putin …

MIROSLAV MACEK Nabízím českým novinářům a redaktorům, stejně jako vládním politikům, nové české výstižné a zvukomalebné slovo, kterým mohou jednoduše a stručně popsat jakýkoli problém nebo odpovědět na jakoukoli otázku: ZAMUBAPU. Čím si vysvětlujete vysokou [Čist dále]

Společnost

Flynnův efekt a řada dalších pověr

LIBOR ČÍHAL Západní společnost dnes zažívá přelomové období, nastal už krach, který rychle akceleruje, ale nejsme schopni dostatečně adekvátně reflektovat nebo vůbec vidět změny ve významech některých jevů, které jsme instrumetálně chápali jako neměnné. Pořád [Čist dále]