Americký Nejvyšší soud: Stop zelené byrokracii!
Sdílet článek:

Rozhodnutí soudu z minulého týdne označují někteří komentátoři jako přelomové v boji proti diktátu úředníků. Soud řekl, že nevolení státní úředníci nemohou sami rozhodovat o dalekosáhlých zelených opatřeních. Svým rozhodnutím tak i do budoucna omezil jejich pravomoc při zavádění nových regulací.

V posledním červnovém dni rozhodlo šest soudců amerického Nejvyššího soudu z devíti, že státní agentura na ochranu životního prostředí, Environmental Protection Agency neboli EPA, nesmí překračovat svoje pravomoci a rozhodovat, zjednodušeně řečeno, o zavírání elektráren na fosilní paliva a přechodu na obnovitelné zdroje.

Když úřady řádí

Agentura na ochranu životního prostředí EPA využila pro svoje tažení proti fosilním palivům zákon z roku 1970 o ochraně ovzduší. Zákon dal agentuře pravomoci ke stanovování limitů škodlivin, které může průmysl do ovzduší vypouštět. Na jeho základě byly například stanoveny limity pro vypouštění oxidů síry a dalších nebezpečných látek.

Situace se změnila, když agentura v roce 2009 řekla, že oxid uhličitý patří mezi nebezpečné plyny, protože „znečišťuje ovzduší” a může tak ohrožovat veřejné zdraví. To jí umožnilo využít zákon z roku 1970 ke stanovování emisních limitů nově i pro CO2.

Další krok přišel v roce 2015, kdy agentura představila nová pravidla omezování emisí CO2, která ve svém důsledku nutila výrobce energie k transformaci na obnovitelné zdroje. Agentura limity stanovila podle vlastních odhadů, kolik procent energie by mělo být produkováno z jakých zdrojů. Stát Západní Virginie její rozhodnutí zažaloval.

Soud řekl dost!

Soudní spor se táhl šest let. Rozhodnutí z 30. června znamená, že agentura nemá pravomoci k zelené restrukturalizaci amerického průmyslu na základě svého širokého výkladu zákona o ochraně ovzduší.

Soud ve svém odůvodnění uvedl:

Výběr, zkrácení, překlad, zvýraznění autor.

„Agentura EPA uznala, že otázky přenosu elektrické energie, její distribuce nebo uchovávání nepředstavují oblasti, ve kterých by agentura měla specifické znalosti. A tento soud pochybuje, že by měl Kongres zájem delegovat na státní úřad rozhodnutí, která mají významný ekonomický a politický dopad. Tedy rozhodnutí, kolik energie se má vyrábět v uhelných elektrárnách v příštích dekádách.”

„Nastavení limitů emise oxidu uhličitého na úroveň, která si vynutí zrušení výroby energie v uhelných elektrárnách může být rozumným řešení pro současnou krizi. Ale je nemožné, aby dal Kongres státní agentuře pravomoc o takovém řešení rozhodnout. Rozhodnutí takového významu a dopadů na společnost je v pravomoci Kongresu nebo úřadu, který jedná na základě jasně definované autorizace.”

„Tvrzení agentury, že CO2 je zdraví škodlivý plyn, ji umožnilo zavést regulatorní program, který Kongres v minulosti zjevně a opakovaně odmítl uzákonit.”

„Aby mohly státní úřady rozhodovat o záležitosti velkého ekonomického a politického významu, musí mít jasnou autorizaci danou Kongresem. Ústava má nejen zajistit, že veškerá moc pochází z lidu, ale že ti, kterým byla moc svěřena, jsou na vůli lidu závislí. Úkolem zákonodárného procesu je uzákonit vůli lidu. Umožnit Kongresu, aby přesunul legislativní moc na úřednický aparát, by zmařilo celý tento systém.”

Ale stoupající oceány….

Jedním z hlavních argumentů odpůrců rozhodnutí bylo tvrzení, že „děti narozené tento rok se mohou dožít toho, že se části východního pobřeží ocitnou pod hladinou oceánu”.

Pro ilustraci je možné uvést, že již v roce 1986 vydala agentura varování, že do roku 2020 může hladina oceánu stoupnout na východním pobřeží o půl metru. Viz kopie dobového tisku níže.

Evropské soudy zelenou agendu podporují

Holandský ústavní soud vydal v roce 2019 přelomové rozhodnutí, ve kterém po víceletém boji podpořil žalobu neziskové organizace Urgenda. Soud prohlásil, že vláda má povinnost chránit lidská práva, která jsou ohrožena změnou klimatu, a nařídil snížení emisí uhlíku o 25%.

Německý ústavní soud rozhodl v roce 2021 podobným způsobem. Na základě ústavně definovaného práva na „humánní budoucnost” řekl, že německá zelená politika není dostatečně razantní, a rozhodl, že Německo musí do konce roku 2022 najít způsob jak naplnit emisní cíle dříve.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*