Dopis místopředsedovi představenstva CZ.NIC (blokace domén)
Sdílet článek:
Pan Marek Antoš je právníkem a držitelem plejády akademických titulů, působí mj. jako vedoucí katedry Ústavního práva na PF UK Praha. Zároveň je místopředsedou představenstva Sdružení CZ.NIC, které rozhodlo o zablokování domén informačních webů.

Text je delší než běžné články, má to svoje důvody. Jimi nebudu ale prodlužovat rozsah.

Dne 1.března 2022
Dobrý den, pane doktore,

píši Vám jako místopředsedovi představenstva CZ.NIC, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 67985726 v souvislosti s událostí “blokace” 8 webů s doménou .cz, konkrétně jde o následující:  http://Aeronet.cz, http://Protiproud.cz, http://Ceskobezcenzury.cz, http://Voxpopuliblog.cz, http://Prvnizpravy.cz, http://Czechfreepress.cz, http://Exanpro.cz, http://Skrytapravda.cz (citováno dle twitteru CZ.NIC [1] 25.2.2022).


Ovšem nefungují i další, takže jste patrně pokračovali a svoji iniciativu jste rozšířili (např. web PravyProstor.cz a další). To víte Vy nejlépe, co vše jste ve skutečnosti zablokovali. Ale rozeberme si to postupně.

V tiskové zprávě (dále “TZ”) [2] CZ.NIC 25.02.2022 14:50 je uvedeno sdělení:

Po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky blokuje sdružení CZ.NIC vybrané dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost. Tento zcela mimořádný krok je reakcí na vojenský útok armády Ruské federace proti svrchované Ukrajině a dezinformační kampaň, která ho provázela a stále provází.
“Agrese Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě doprovází dezinformační kampaň v řadě internetových médií, která využívají českou národní doménu. Protože se tyto informace cíleně nezakládají na pravdě a prokazatelně podněcují k šíření vykonstruovaných fám, sdělení a nestability ve společnosti, rozhodli jsme se po konzultacích s nejvyššími představiteli státu tato výrazná dezinformační internetová média zablokovat,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Jakési ministerstvo Pravdy je zmiňováno v souvislosti s Orwellovským románem 1984. Předchozí Režim, označovaný “přívlastkem komunistický“, neměl “sympatie a pochopení” pro svobodu slova a myšlení mimo rámec hlavní ideologie. To se prý v listopadu 1989 údajně změnilo a pyšní se tím stávající Režim, sebeoznačující se “přívlastkem demokratický“. Dokonce do té míry, že svobodu slova a vyjadřování názorů různorodým způsobem vložil do ústavního pořádku ČR (Článek 3 Ústavy ČR, Článek 17 Základní listiny práv a svobod). Vám, jako právníkovi, působícím na katedře ústavního práva UK Praha [3] toto netřeba zmiňovat. Činím tak pro veřejnost, která bude obeznámena s obsahem tohoto textu.

Ze zdůvodnění obsažené v TZ se zdálo, že ono “ministerstvo Pravdy” nesídlí na půdě např. ministerstva vnitra, aktuálně řízené demokratem Rakušanem, ale existuje kdesi ve strukturách CZ.NIC. V rozhovoru SeznamZpravy.cz s titulkem: Sdružení zablokovalo dezinformační weby. Jde o bezpečnost státu, říká šéf [4] je však uvedeno:

Kdo rozhodl, že se tyto weby vypnou?

Je to rozhodnutí představenstva sdružení. Takže naše interní rozhodnutí.

Pořídili jste si nějakou právní analýzu nebo jiný podklad, že vypnout weby smíte? Protože velmi často dezinformátoři říkají: Kdo tady má razítko na pravdu? Kdo pozná, co je dezinformace?
My jsme spolupracovali s bezpečnostními složkami státu, doptali jsme se jich, které weby jsou ty, jež podle jejich názoru ohrožují bezpečnost. Pak jsme ten seznam prošli, zkontrolovali ho a ty konkrétní weby jsme vyřadili.

Takže jste nestudovali jejich jednotlivé články a nehledali lži nebo manipulace?

Ne, na to nemáme nějakou mimořádnou odbornost, takže jsme si nechali poradit od bezpečnostních složek.

Následující text, pane doktore, vychází z předpokladu, kdy budu věřit:

a) pasáži z rozhovoru
b) motivaci a přesvědčení představenstva CZ.NIC konání dobra blokací vybraných domén
Jelikož oficiálně Orwellovské ministerstvo Pravdy (zatím) nemáme, zavedu pojem “Státní úřad jediné a zaručeně správné Pravdy”, zkráceně “Úřad Pravdy”, jelikož označení nepohodlných webů přišlo z prostředí Režimu (státní moci).

V TZ je uvedeno “rozhodli jsme se” a v kontextu informace, že jde o rozhodnutí představenstva jsem navštívil obchodní rejstřík [5], kde je uveden následující způsob jednání v rámci CZ.NIC:

1. Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

V twitterové diskusi uživatel [6] položil celkem logické otázky, které zůstaly nezodpovězeny. Klást otázky a získávat na ně odpovědi je společně s osobními prožitky základní metoda v procesu, kterému se říká poznání. V tomto případě poznání o rozhodnutí blokace. Ponechávám stranou  zda nedošlo k tzv. diskriminaci některého webu na úkor jiného, tj. kvalifikaci, proč jeden ano a druhý už nikoliv, proč právě oněch 8 a ne 6 nebo 10webů. CZ.NIC může odpovídat jen na to, na co chce odpovídat. Ale když jste přesvědčeni konáním dobra, bylo by dobré oznámit jména “hrdinů”, kterým tato společnost má být vděčná za jejich moudrost a prozřetelnost při obraně země. V opačném případě to minimálně svádí k pochybnostem, v horším případě i k něčemu dalšímu.  K otázkám se vrátím v závěru.

V souvislosti s druhou otázku a s využitím informace z článku Zive.cz,[7] kde je uvedeno:

Ondřej Filip se zde odkazuje na bod 17.1 Pravidel pro registraci doménových jmen (PDF): Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Jména domény, jestliže je Jméno domény užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti…

Vyvstává otázka: Jak provoz blokovaných webů ohrožuje národní či mezinárodní počítačovou bezpečnost ve smyslu obsahu 17.1?

Zdůrazňuji slovesný tvar dochází a počítačová bezpečnost. O někomu nevhodných či mylných informacích se zde nepíše. Pro pořádek a úplnost pro veřejnost, celý bod 17.1. zní:

17. ZRUŠENÍ DELEGACE JMÉNA DOMÉNY

17.1. Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Jména domény, jestliže je Jméno domény užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že prostřednictvím Jména domény, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry, malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo hardware dostupný prostřednictvím Jména domény je řídícím centrem sítě propojeného hardware distribuujícího škodlivý obsah (zejm. botnet).
[8] https://www.nic.cz/files/documents/20180525_Pravidla_registrace_CZ_final.pdf   (dále “Pravidla”).

Ve stejném článku Zive.cz [7] se výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip pro Deník N [9] v rozhovoru vyjádřil ještě zajímavěji, když je citována jeho odpověď na otázku, jestli je rozhodnutí o blokaci právně podložené. A co když se provozovatelé obrátí na soud: „Pokud přijde rozhodnutí soudu, budeme ho plně respektovat. A je právo těch webů se na soud obrátit. My ale máme právo za určitých podmínek některé weby zablokovat a vypnout. Třeba když ohrožují kybernetickou bezpečnost naší země. Z tohohle pohledu konáme, ale budeme respektovat případné rozhodnutí soudu.“

Jako právník jste patrně sledoval praxi ministerstva zdravotnictví ve vydávání Mimořádných opatření (dále “MO”) s protiprávním obsahem, které byly následně soudně rušeny. Možná dokonce víte i přesný počet, kolik jich bylo. Šlo o desítky případů, že? Kupodivu se ukázalo, že tento “systém práva” je možné provozovat v praxi celkem úspěšně a patrně donekonečna. Nikdo totiž nenese za protiprávnost MO “kupodivu” zodpovědnost (nebo někomu velmi vyhovuje, aby se tak nečinilo). Snad najdete v paměti případy šikany policie (konání na základě protiprávního obsahu MO, vynucování protiprávnosti bezpečnostními složkami) vůči běžným občanům. Na jedné straně tu máme postavení běžného občana, který je hozen do soukolí bezskrupolózní státní moci a na druhé straně tu mámé “Někoho”, kdo generuje dokola desítky MO s protiprávním obsahem. A ačkoliv šlo dokonce o omezování práv a svobod miliónů lidí, nikomu se nic nestalo. Není to vážný důvod, pane doktore, se skutečně zamyslet nad státním aparátem?!? Obzvlášť, když působíte na katedře Ústavního práva? Nová vláda slibovala Změnu (slovo Změna používá každá opozice, ale ponechme exkursy do oblasti politiky stranou). Ve vydávání MO s protiprávním obsahem pokračovala i nová vláda. Více v poznámce. [10] Žádná Změna, ale pokračování zajeté praxe “právního státu” i s novým premiérem, tentokráte z ODS. Způsob “přijetí” novely zákona 94/2021Sb. tzv. pandemického zákona – argumentace, projednávání ve stavu legislativní nouze, zamítnutí senátem (“vlastními vládními senátory”) a protlačení následně podruhé sněmovnou je další aspekt, který něco vypovídá o tom, co se děje v ČR. Je nutno vidět věci komplexněji, pane doktore.

Tuto verzi tzv. “právního státu” je možné chápat jako další posun v procesu borcení důvěry lidí ve státní aparát, což jistě ocení globalistické struktury (eroze vazeb občana na stát). Z odpovědi výkonného ředitele CZ.NIC pro Deník N [7,9] je znatelný rukopis covidové doby, praxe MO a MZdr ČR. Jestli je odpověď z jeho hlavy nebo jde o interní PR stanovisko určené pro veřejnost, víte lépe než já. Podobnost, logika i argumentace ve stylu covid doby je asi nikoliv náhodná. Jistě lze argumentovat “dobrými úmysly” (jako MZdr ČR, vláda). Ovšem těmi je též dlážděna cesta do pekla. Pojďme dál. Podle informací z článku Zive.cz [7] je 8 webů možná jen začátek, v hledáčku jsou další, konkrétně jsou v něm uvedeny tyto:

Ac24.cz, cz.sputniknews.com, Cz24.news, Eurabia.cz, Infokuryr.cz, narodninoviny.cz, Novarepublika.cz, Nwoo.org, Pravyprostor.cz, rukojmi.cz, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu, Svobodny-vysilac.cz a Zvedavec.org – informuje článek na Lupa.cz: [11]

Kromě blokování osmi proruských webů, které oznámil správce české národní domény CZ.NIC, žádá o zablokování širšího seznamu stránek také armádní Národní centrum kybernetických operací (NCKO). Vyplývá to z informací, kterou dnes večer poskytovatelům rozeslal peeringový uzel NIX.cz.

Na Lupa.cz [11] se však píše v narativu o dezinformacích, podobně jako v TZ prohlášení výkonného ředitele CZ.NIC, O.Filipa, nikoliv ve smyslu 17.1 Pravidel, kterými argumentuje na obhajobu a kde se píše o počítačové bezpečnosti (viry, malware, phishing). To víte jistě velmi dobře. Argumentace pak povede u uvažující části společnosti k otázkám typu: Je možné, že držitel MBA titulu [12] nechápe meritum, aby nerozlišoval mezi vlastní argumentací a obsahem 17.1 Pravidel? Vy sám máte řadu akademických titulů, je tedy krajně nepravděpodobné, abyste si nebyl vědom, že argumentace 17.1 Pravidel pro blokaci zmíněných domén je neobhajitelná.

Tento stav a postup, pak samozřejmě vede k mnoha dalším otázkám. Např. “Kdo bude další?” Anebo ještě zajímavější – protože soudy se mohou celkem dlouho vléct – jako právník byste dokázal jistě sestavit komplexnější seznam než já sám vlekoucích se kauz, v důsledku tedy budou domény blokovány roky? Teoreticky to tak lze vidět. Lze odhadnout délku konfliktu na Ukrajině – týdny? Měsíce? Roky? Vše je možné, indicie i zájmy pro dlouhý konflikt existují – není ale předmětem textu. A co kdyby zítra Putin oznámil stažení vojsk – kdy by nastala deblokace? Zase až po poradě s bezpečnostními složkami státu? Za jak dlouho na to, pane doktore? Čím více otázek, tím absurdnější je to, čeho se CZ.NIC dopustil, ale to je zatím stále jen část.

Dovolím si pokračovat dál, protože se domnívám, že argument 17.1 Pravidel je neobhajitelný a navíc z TZ jasně plyne, že skutečná podstata je v rovině nepohodlných informací (záměrně nyní nepoužívám pojem Dezinformace). Tuto domněnku, případné rozšíření blokace na další domény, jen potvrdí. Navíc by bylo trapně komické obhajovat formulaci “dochází” (viz. 17.1 Pravidla) v časové kontinuitě vývoje konfliktu na Ukrajině, protože to pak vrhá temný stín na “Úřad Pravdy” nebo naše tzv. “bezpečnostní složky bdící nad kybernetickou bezpečností země”. Pro obhajobu nesmyslu se obvykle musí použít ještě větší konstrukt falešnosti. Která v důsledku vede k probuzení dalších a dalších lidí o hnilobě uvnitř společnosti i prohnilosti státní správy a řídící struktury země (od vlády, parlamentu počínaje, přes státní organizace a úřady až na úroveň různých Asociací, Komor, Sdružení, která kooperují a to i protiprávně). Z vyjádření výkonného ředitele O.Filipa, MBA, jsem vyrozuměl, že “Úřad Pravdy” má na srdci blaho této společnosti, jeho činy jsou motivovány proti nestabilitě (to lze však chápat v praxi jako homogenizaci informačního pole, k čemuž systémy používají propagandu jejíž nedílnou složkou je CENZURA – dle Čl. 17 odst.3 ZLPS je sice nepřípustná, ale dle odst.4 proveditelná, stačí než vše zabalit do balastu frází o hodnotách a dobrých úmyslech). Základním poznáním je totiž vědomí, že Pravda je nějvětším nepřítelem Moci a Moc se neukotvuje skrze Pravdu, ale skrze propagandu a manipulaci (v jiných tzv. nedemokratických Režimech i dalšími způsoby).

Pokud tedy “Úřad Pravdy” je motivován tak vznešenými cíli, je natolik erudovaný plnit funkci “ministerstva pravdy” v rámci informačního pole, pak pozornost poutá skutečnost, že si nevšiml skoro 2roky šířených manipulací/lží/dezinformací v souvislosti s tzv. covidem. Je možné, že jste si ani v CZ.NIC ničeho nevšimli? Těžko uvěřitelné.  Výkonný ředitel CZ.NIC O.Filip, MBA. v TZ uvedl: “Protože se tyto informace cíleně nezakládají na pravdě a prokazatelně podněcují k šíření vykonstruovaných fám,…”

1) s odkazem na citaci z rozhovoru SeznamZpravy.cz [4] výše:

Takže jste nestudovali jejich jednotlivé články a nehledali lži nebo manipulace?

Ne, na to nemáme nějakou mimořádnou odbornost, takže jsme si nechali poradit od bezpečnostních složek.

Pokud v rozhovoru šéf sdružení CZ.NIC nelže, pak TZ obsahuje převzatý (řetězový) názor bezpečnostních složek. Což z TZ není zřejmé. To si musí cílové publikum doplnit analytikou a syntézou informací.

2) šíření fám – fáma je neověřená informace. V souvislosti s tzv. covidem jsme víc jak rok účastníky procesu, kdy je nám sdělováno, že tzv. vakcíny proti covidu jsou bezpečné. Je to fáma nebo nikoliv?

MZdr, Česká lékařská komora (ČLK), Česká vakcinologická společnost (ČVS), “objektivní média” a různí tzv. odborníci, dokola šíří informaci, že bezpečnost je určena schválením a vakcíny jsou bezpečné. Pokud by tomu tak bylo, pak by se nemusely jednak shromažďovat informace o nežádoucích účincích. Jak potom vysvětlit, že dochází u schválených léčiv k jejich pozdějšímu stažení pro jejich výrazné nežádoucí účinky na lidský organismus? I ony byly schválené, tak jak mohou být ne-bezpečné? Tak jednoduché a primitivní to je, pane doktore. Pokud použiji to nejmírnější hodnocení na všechna internetová média, která šíří informaci “vakcíny jsou bezpečné”, pak jejich informace už na podkladě tohoto primitivního příkladu mají tedy rozhodně blíže k propagandě/manipulaci společnosti. Pokud bychom se omezili na veřejnoprávní média, pak ta mají zajišťovat objektivní informování, viz. jejich Kodexy.[13] Zde se dostáváme do kruhu vazeb v nichž hledáme konec a začátek. Politický aparát volí ty, kteří mají kontrolovat média. Pouze nezajímající se osoba si mohla nevšimnout, že veřejnoprávní média kopírují politickou agendu většinové politické scény a tedy jsou objektivní asi jako kardinál Duka je ateista. To se promítá  do ideologie, světonázoru určujícího zaručenou Pravdu etc.

Je sympatické, že Sdružení CZ.NIC má starost o národní bezpečnost. Zbývá objasnit, jak argumentace O.Filipa o dezinformacích naplňuje počítačovou bezpečnost dle jím použité argumentace s odkazem na 17.1 Pravidel. Národní bezpečnost ovšem může také ohrozit, pokud se ukáže, že po pěti či deseti letech od aplikace údajně bezpečných vakcín tu máme velký zdravotní malér, který může vést k nedostatku lidských zdrojů. Připomínám, že nejvíce proočkovaným segmentem byl právě zdravotní personál, který může být právě nejvíce potřebným! Proto se nabízí zamyšlení nad “Úřadem Pravdy“, zda může doložit  data o zdravotním stavu populace po 5ti a 10ti letech tzv. vakcín proti covidu v lidském organismu. Z časové posloupnosti je zřejmé, že takovými daty nedisponuje nikdo (v rámci oficiální verze o covidu). Vyvinul “Úřad Pravdy” aktivity proti této informaci šířené do společnosti? Ne. Byla a je základem vakcinační propagandy, kterou provádí státní aparát a “Úřad Pravdy” je jeho součástí. Myslíte si, pane doktore, že “Úřadu Pravdy” jde tedy opravdu o Pravdu?

Ačkoli se celý státní aparát s všemi různými tzv. odborníky snaží přesvědčit lidi, že bezpečnost se určuje schválením, část společnosti stále “trpí” dovedností samostatně myslet i třeba za použití tzv. selského rozumu. Dokáže si dohledat informace o zaplacených pokutách farmaceutických firem, o prohraných soudech či o testech, které byly v minulosti prováděny na lidech apod.

Pokud Vaše Sdružení CZ.NIC má starost o stabilitu společnosti (viz. TZ) je to chválihodné, pokud tím však není myšlena homogenizace založená na propagandě a kapitulace na Pravdu a poznání. Vnesení autoritativní verze pravdy o tzv. vakcínách způsobilo další nestabilitu a rozpolcenost společnosti, ve které existuje část samostatně – nikoliv davově – uvažujících osob. Bezpečnost prokáže teprve čas anebo až bude muset Pfizer poskytnout veřejně kompletní data anebo až se společnost probudí a začne prověřovat informace státního aparátu (říká se tomu kritické myšlení).

S ohledem k tomu, co bylo napsáno o šířené informaci “vakcína je bezpečná” a argumentaci o národní bezpečnosti je otázkou, proč Sdružení CZ.NIC nepřikročilo k blokaci domén jako irozhlas.czceskatelevize.cz? A dalších webů, které provozuje např. Česká lékařská komoraČeská vakcinologická společnostMinisterstvo zdravotnictví ČR etc. Na seznamu by se ocitli i státní instituce. Je zajímavé, že na seznamu “Úřadu Pravdy” chybí web Manipulatori.cz. Vysvětlení se nabízí z důvodu, že uctívá Kult Autority, jako etalonu Hodnot, Morálky, Neomylnosti a sdělování celé pravdy a nic než Pravdy.

Pochybuji, že by se Sdružení CZ.NIC k takovému kroku odhodlalo. Mohli byste použít stejnou argumentaci. Zopakovat frázi o tom, že vlastník domény se může obrátit na soud a že budete respektovat případné rozhodnutí soudu. Jak dlouho by asi trvalo než by padl verdikt? Jaký by byl asi postih??? Daly by se uvést další příklady webů k blokaci, ale … nechme být.

Covid byl rozsáhlým testem mediální gramotnosti společnosti (nejen české). Zde není prostor, proto se omezím pouze na konstatování, že v tomto testu propadla společnost jako celek a to zejména kvůli neschopnosti lidí kriticky uvažovat. Na plné čáře selhala žurnalistika (selhává dlouhodobě), která má v oficiálním popisu činnosti práci s informacemi. Schopnost lidí myslet byla nahrazena vírou. Věřit. Věřit Autoritám. Nezkoumat, neověřovat, nepátrat, nepřemýšlet. Přebírat informace od jakoby Autorit (řetězení). Sdružení CZ.NIC a blokace domén je toho jen důkazem, viz. výrok: Ne, na to nemáme nějakou mimořádnou odbornost, takže jsme si nechali poradit od bezpečnostních složek. A to jednoznačně mimo rámec zákona. Víte to dobře, pane doktore, ale patrně jste uvěřili v “konání vyššího dobra”. To, že jste se k takovému kroku propůjčili má jistě souvislost s tím, že o to měli zájem tzv. “bezpečnostní složky” (pravá ruka Moci) a měli jste “posvěcení shora”. Svědčí o tom text v TZ: Po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky blokuje sdružení CZ.NIC vybrané dezinformační weby…

Možná víte, ale pro případ že nikoliv či minimálně pro veřejnost si dovolím poukázat na Programové prohlášení vlády premiéra P.Fialy, část Bezpečnost, [14] alespoň dvě citace:

■ Do konce roku 2022 zřídíme při Úřadu vlády ČR pozici „Poradce pro národní bezpečnost“ jako  nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik. Na Úřadu vlády tak vznikne platforma pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky s cílem zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
■ Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.

Existence někomu nepohodlných zdrojů informací je důsledek něčeho, co již dlouhodobě probíhá ve veřejnoprávních médiích, která mj. mají zajišťovat pluralitu a objektivní informování veřejnosti. Ani jedno již dávno neplní!!! Část společnosti už opravdu nemá zájem poslouchat nesmysly od lidí, kteří nemají ani základy konceptuálních znalostí procesů a nejsou schopni ani elementární logiky či analytiky a syntézy informací. Covid stav rozkryl na samou podstatu. Část společnosti si všimla, jak jednostranně jsou vykládány v tzv. objektivních médiích (ta která CZ.NIC neblokuje) události světového významu. Děje se tak ačkoli archivy obsahují mnohé veřejnosti neznámé informace, mnohé veřejně známé informace se nehodí pro narativní vyznění zpravodajství. Technik ovlivnění vyznění informace je vícero.  To jen potvrzuje, že údajně prý tzv. “objektivní a seriózní” veřejnoprávní média kopírují politickou agendu většinové politické scény a to zas jen potvrzuje, že Systém (Moc) se nedrží skrze Pravdu, ale propagandu, jejíž součástí je Cenzura. Pravda vadí a je jedno jaký přívlastek si dává aktuální Moc.

Domnívám se, že bychom se společně rychle shodli na tom, že blokace nic neřeší z hlediska argumentace, kterou v médiích prezentuje výkonný ředitel CZ.NIC O.Filip, MBA. Jestli to je z jeho hlavy,  nebo jde o interní PR pro veřejnost, víte lépe než já. Taková argumentace může zapůsobit na masy, které jsou pod vlivem veřejnoprávních médií a nepřekročili práh poznání vymezený těmito a jim podobnými médii. Ten, kdo opustil veřejnoprávní mediální prostor pro jeho kriticky nízkou úroveň a světonázorovou propagandu jediné verze “jak vše bylo”, tak krok CZ.NIC u něj obrat a “nápravu” nezmění. Netuším, do jaké míry si uvědomujete principiální podstatu věci samotné.

Přemýšlivým nad argumentací výkonného ředitele O.Filipa, MBA, dojde, že plníte složku ideologické kontroly a že zdaleka vše není o řídící Moci, ale o lidech, kteří se sníží až na úroveň, kterou blokací Sdružení CZ.NIC předvedlo. Komentáře pod výše uvedenými články nebo na twitteru jsou zřetelné (bez ohledu, kdo jak chápe konflikt na Ukrajině – není to tedy otázka postoje k Rusku, ale k meritu blokace). Můžete se tomu oficiálně bránit, ale vnitřně jste si vědom, že jste aktem blokace překročili pomyslnou červenou linii a zavedli cenzuru. 32let od Sametu 1989, na den tzv. Vítězného února 1948. Do společnosti jste tak vyslali jasný vzkaz, který k probuzeným připojí další. Pokud jste chtěli stabilitu ve společnosti, dosáhli jste pravého opaku a odpor naroste. Toho všeho si je nepochybně Někdo vědom. Pokud tomu tak není na úrovni Sdružení CZ.NIC, pak tomu tak bude ve vyšších patrech.

Mnohé procesy probíhají v několikafázových krocích a jsou řízeny skrze informační pyramidu, kdy ti na nižších patrech jsou využíváni pro realizaci mnohem rozsáhlejších agend (o nich však agitátoři v roli užitečných loutek nevědí). Existuje proto i jeden velice výstižný pojem. Jelikož je výrazně pejorativní, tak jej raději vynechám. Ti na nižších patrech jsou využíváni pro svoje nedostatečné informační pole, které neumožňuje si uvědomit, jakou roli ve skutečnosti plní v rámci obsáhlého celku. Proto není ani zájem, aby lidé mnoho chápali. Nebo věděli o míře nevědomosti, která se projevuje otázkami. Vytvoření iluze vědomí a informovanosti je proto ideálním stavem. Vychýlení společnosti z této pozice představuje pro řídící Moc vždy komplikaci. Tím se vše propojuje a objasňuje, komu tu vadí weby, které jste zablokovali. Svým konáním, jste se přidali k Moci proti společnosti. Patří to k součásti procesů řízení. Subjekty jako CZ.NIC, během covidu i řada jiných, se připojila k Moci proti svobodě a zdraví lidí. Příčiny jsou různé. V případě Sdružení CZ.NIC mohu třeba věřit, že jste byli vedeni aktivismem pro správnou věc i za cenu překročení platné legislativy.

Každý proces potřebuje prvotní hybný moment (covid nebyl vyjímka). Blokací jste otevřeli Pandořinu skříňku. Pokračování lze tušit v citaci Programového prohlášení vlády P.Fialy. Lidé, kteří pochopili minimálně tolik, že první obětí války je vždy PRAVDA, budou mít vždy navrch nad floskulí o objektivním zpravodajství z veřejnoprávních médií. Někteří si vzpomenout ne na tak dávnou minulost invaze USA do Iráku, události v Sýrii. Ano, pane doktore, z válečných konfliktů existují reportáže osob, které se pohybovali na frontových liniích a které “objektivně informovaný občan České republiky” z veřejnoprávních médií nikdy neviděl, ačkoli tvoří realitu dění. Andre VltchekRobert Fisk a mnozí další. Válka je špatná věc. Pokud jste stejného názoru, měli by se lidé poučit a společnými silami jí předcházet. Jenže to nelze, pokud je široká veřejnost pod ideologickou indoktrinací Mocenského světonázoru. Dokud bude Pravda potlačována, bude existovat odpor proti Moci – jakékoliv. Zákon akce-reakce.

Blokace bude mít své důsledky. Čemu jste tedy ve skutečnosti pomohli? Deklarovanému záměru možná na chvíli (to je Vám asi známo). Využití to může najít při návratu tzv. pandemie (aktuálně oddechový čas, návrat pravděpodobě na podzim). Možná jste si všiml, legislativní aktivity [15] na Slovensku ve stejné věci. Nepřekvapilo by, kdyby podobné v rámci “kopírování procesu” bylo naplněním citace Programového prohlášení vlády: “Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření…”

Později už nebude v TZ uvedeno “rozhodli jsme se”, ale “obdrželi jsme rozhodnutí úřadu…”  a Sdružení CZ.NIC bude plnit. V budoucnu se použije třeba agenda veřejné zdraví (to použil již Hitler, kdy do něj zakomponoval agendu eugeniky). Plánuje se dlouhodobý konflikt na Ukrajině? Každá válka (účast v ní – přímo či jiným zapojením) vyžaduje podporu veřejnosti. A ta se zajišťuje “správnými informacemi”. O tom, že v určitých kruzích existuje zájem o dlouhý konflikt netřeba pochybovat. Dočkáme se interbrigád jako ve Španělsku, tzv. “španěláci”? To vše zodpoví čas. Dlouhý konflikt by poskytl prostor k prosazení dalších omezení (podobně jako tzv. pandemický zákon za každou cenu protlačený při legislativním stavu nouze, kdy bylo zjevné při vytíženosti zdravotních zařízení, že oficiální argumentace je falešná). Stejná vláda  a ušlechtilé Hodnoty?! Všímáte si, pane doktore, jak každá vláda buduje nástroje Moci proti lidem? Každá agenda je z logiky a podstaty vždy prezentována v tom nejlepším světle, jinak by nemohla být přijata. Odtud patrně pochází rčení o cestě do pekel dlážděné vyšším dobrem a vznešenými úmysly. Problém spočívá v informační pyramidě a řízení procesů. Kdy se Moc vzdala něčeho, co získala z hlediska kontroly nad lidmi, nad jejich svobodami a právy? Svým konáním jste škrtli sirkou a zapálili oheň. V době bezvětří se možná jeví, že máte proces pod kontrolou. Jakmile zafouká, zjistíte, že už nic nekontrolujete a uvedli jste v chod mnohem větší procesy, které jsou řízeny těmi, co ovládají vítr. Stanete se (Sdružení CZ.NIC) nástrojem Moci v cenzuře informačního pole společnosti. Kdo bude viníkem, pane doktore?

Jelikož jste právníkem, bude Vám jistě blízké téma k úvaze, zda se Pravda bojí Lži nebo  opačně. Lež se bojí svého odhalení, protože na Lži v kombinaci s nevědomostí mas je založena Moc (a řízení v něčí prospěch). Nikoliv jen tak se říká, že skutečný disident, zůstává disidentem i po změně Režimu. Pár lidí takových zůstalo. Z výše uvedeného poznání nejsou hvězdami mediálního prostředí prý “objektivních a seriózních” médií polistopadové demokratické éry. Nejde o náhodu. Pravda a Moc se nemají v lásce a je zcela vedlejší, jakým přívlastkem se právě aktuální Moc označuje. Tyto všeobecné věčné moudrosti byly však z mysli většinové společnosti systematicky odstraněny a demokratický Režim je nahradil vírou v Autority, jako představitele etalonu hodnot, neomylnosti a celé Pravdy. Nesmyslnost tohoto dogmatu dokáže vyvrátit každý uvažující člověk s kritickým přístupem k informacím. Minulost je plná příkladů, kdy Moc bránila průchodu Pravdy do nejzazšího možného stavu (např. škodlivost kouření, tabáková lobby v USA v počátku 2.pol. 20.století, korupce). Společnost někde přišla na to, že nic podobného či ještě většího se nemůže zopakovat… Moc si je vědoma a ví, že ve zbytku vymahatelnosti práva by ještě neuspěla, proto postupuje tak, jako MZdr, jako jste postupovali v rámci Sdružení CZ.NIC – zakážeme, nařídíme, zablokujeme a soudy ať posléze rozhodnou. Ať se brání postižení. Do té doby bude klidně protiprávní stav. Jde Vám o zbourání důvěry lidí ve stát? Chcete přispět k radikalizaci, což bude použito jako argumentace důvodnosti pro restrikce médií “v zájmu zajištění stability” (tj. homogenity názoru jedné světopravdy)? Chcete návrat před listopad 1989? Patrně ano, protože přesně tím směrem konání CZ.NIC směruje společnost. Ať si to uvědomujete či nikoliv.

V závěru tedy ony nezodpovězené otázky:

1) Můžete jmenovitě říci, kdo o této cenzuře rozhodl za Sdružení CZ.NIC – kdo byl PRO?
2) Jak “dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že prostřednictvím Jména domény, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry, malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo hardware dostupný prostřednictvím Jména domény je řídícím centrem sítě propojeného hardware distribuujícího škodlivý obsah (zejm. botnet).”? Citováno dle 17.1 Pravidel,8 kterými argumentoval výkonný ředitel O.Filip, MBA. viz. článek Zive.cz.7
3) Byly Sdružení CZ.NIC sděleny kritéria výběru webů pro blokaci? Pokud ano, jaká to byla?
4) Kdo byl účasten za “bezpečnostní složky” – jméno, zařazení ve struktuře bezpečnostních složek?
5) Které domény byly zablokovány – můžete uvést plný seznam od 25.2.2022?
6) Které domény zablokovalo Sdružení CZ.NIC v roce 2003 při napadení Iráku ze strany USA, aby zamezilo šíření dezinformací vycházející z americké administrativy, které byly následně přebírány hlavními zpravodajskými portály? Na nich byla válečná propaganda přeci postavena. Kolik že bylo zabito lidí… s důsledky se potýkáme dodnes…!

Společnost by měla znát jména Hrdinů – bojovníků za svobodu projevu, svobodu samotnou a lidská práva. Komu děkovat. Je to součást procesu poznání minulosti. Právě utajování informací  vede později k dohadům. Tímto si Vás dovoluji požádat, pane doktore” o zodpovězení výše uvedených 6 otázek. Děkuji.

Zamysleli jste se ve Sdružení CZ.NIC, či osobně Vy sám, pane doktore, nad agendou “dezinformace”? Kdy nabídla veřejnoprávní média společnosti skutečnou pluralitní debatu a věcnou argumentaci v zastoupení např. “Zdroj” vs. “Ověřovatel pravdy”? Takové debaty se nekonají. Není to zvláštní, pane doktore? Jsou veřejnoprávní média snad Orwellovským “Úřadem Pravdy” dějin lidstva? K čemu fakticky používá (zneužívá) Moc agendy o dezinformacích? Kdo se koho/čeho bojí?

Závěrem si Vás dovoluji vyzvat, jako místopředsedu představenstva Sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., ke zrušení blokace domén (viz. úvod [1]). Je jich patrně více než osm (např. Pravyprostor.cz, Rukojmi.cz). Již teď je pozdě, ale můžete prokázat sebereflexi a použít stejnou argumentaci [7,9] pro bezpečnostní složky a vládu jakou použil výkoný ředitel O.Filip, MBA.: “budeme respektovat případné rozhodnutí soudu” a na jeho základě provedeme blokaci v rámci vymezeného rozsahu. Vláda, která se v opozičních lavicích zaštiťovala Hodnotami všeho druhu by s takovým krokem neměla mít žádný problém. Navíc po volbách, v říjnu 2021, budoucí premiér prof.Fiala prohlásil: “Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky.” [16] V osobě premiéra prof.Fialy máme ostatně konečně někoho, kdo nebude lidem lhát (podle jeho sebeprezentace).
TV Barrandov 20.1.2021: “Já si myslím, že politik, zvlášť, když má odpovědnost, tak má říkat lidem pravdu.“[17]
– ČT 28.11.2021: “Chci říkat lidem pravdu.” [18]

Koaliční program SPOLU [19] (ODS+TOP09+KDU-ČSL), str.49,
kapitola 4.2 REFORMA STÁTU A PRÁV, podtitulek: Svoboda projevu, ochrana Ústavy ČR.
Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu.
Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru.

Argumentovat v době války snahou o pravdu s vírou v ideologická média je možná účinné na studenty a některé další lidi, nikoliv pro ty, kteří pokročili v poznání reality světa dál než je signál z Kavčích hor či Vinohradské. To, že jste cenzurní krok učinili v den “Vítězného února 1948” má také symbolický vzkaz pro veřejnost! A možná s přesahem do jiné sféry.

“Příkladem může být rozdílnost v posuzování reality jako něčeho, co lze jako realitu posuzovat jen na základě určitých znalostí a s nimi spojené vzdělanosti. Pro toho, kdo je postrádá, jde o neznámo, ale pro ty, kteří jimi disponují, jde o realitu.”

Operace Únor 1948, PhDr.Vladimír Čermák, CSc., Naše Vojsko, 2010

Agenda “boje proti dezinformacím” obsahuje soubor aktérů s různorodým informačním polem, reprezentující určité zájmy. Ti, co v spleti informací hledají jak Pravdu a zároveň dokáží definovat prostor Neznáma, představují komplikaci pro Moc, protože zjevně disponují jistými schopnostmi. Takových se zbavují politické strany, protože ohrožují stranickou agendu a jsou komplikací i pro informační pole vytvářené ideologickými médii, která kopírují politickou agendu většinové politické scény. Takové informační pole představuje nejnižší (a také nejrozšířenější) informační základnu poznání u širokých mas. Z její úrovně je nemožné vidět, chápat natož ovlivňovat procesy. Přesně to vyhovuje – ano – Moci, nikoliv společnosti.

 Zavedením cenzury, jste se pane doktore, postavili proti společnosti.

Miloslav Šimek

Zdroje:

1 https://twitter.com/CZ_NIC/status/1497208102885670925
2 https://www.nic.cz/page/4301/sdruzeni-cznic-zablokovalo-weby-sirici-dezinformace-spojene-s-rusko-ukrajinskym-konfliktem/  
3 https://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/6934
4 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-sdruzeni-zablokovalo-dezinformacni-weby-jde-o-bezpecnost-statu-rika-sef-190489
5 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=858802&typ=PLATNY
6 https://twitter.com/MikyDupre/status/1497217749944254480
7 https://www.zive.cz/clanky/cznic-zablokoval-dezinformacni-weby-aeronet-protiproud-a-dalsi/sc-3-a-215136/default.aspx
8  https://www.nic.cz/files/documents/20180525_Pravidla_registrace_CZ_final.pdf
9 https://denikn.cz/819620/muz-ktery-vypnul-aeronet-a-dalsi-weby-jejich-dezinformace-ohrozuji-narodni-bezpecnost-at-se-obrati-na-soud   
10 Rozsudek NSS: 8 Ao 2/2022-53 http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zrusil-s-odlozenou-ucinnosti-nektere-casti-aktualne-platneho-mimoradneho-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi/art/32960?tre_id=205
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2022/0002_8Ao__2200053_20220202102549_20220202112029_prevedeno.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-podm%C3%ADnky-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-2.-2022-do-18.-2.-2022.pdf
11 https://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-hybridni-valce-vlada-vyzyva-k-cinu-armada-zada-operatory-o-blokovani-proruskych-dezinformacnich-webu/
12 https://www.nic.cz/page/352/management-tym/
13 https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382
    https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/
14 https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/
15 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26975/1
    Dokument předlohy: strana 4 a dále
    https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=C267D6F31C654DF3A4854B6A10CD49B7-3CD7F0DC37FB3F1397E917B687F4930A
16 https://twitter.com/p_fiala/status/1447520188568678404  (11.10.2021)
    “Děkujeme! Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky.”
https://video.aktualne.cz/z-domova/vitezna-rec-lidra-koalice-spolu-petra-fialy/r~ddb9f5e6292411ecb02dac1f6b220ee8/r~7975b554294511ec966d0cc47ab5f122/
17 https://www.youtube.com/watch?v=PtXD9k8Euvk
    https://www.ods.cz/clanek/20488-tv-barrandov-vlada-musi-rikat-pravdu
18 https://twitter.com/P_Fiala/status/1464953519837007879
    https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/221411030511128/
19 https://www.spolu21.cz/assets/documents/program/program.pdf

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

5 Comments

    • Můžeš být úplně klidný, opovrženíhodný tvore. My, co pamatujeme minulou totalitu, si dokážeme poradit i bez internetu. Ba i bez telefonu…

  1. Pane Šimek! Do té doby co budou mít možnost osobnosti jako, Vy vyjadřovat své názory, tak existuje klíček svobody. Děkuji Vám.
    Ovšem ptám se: Je vedení NIC.CZ pánem své svobodné vůle? Nebylo jim agenty “doporučeno” formou, která se neodmítá údajně dezinformační weby odpojit ?
    Jaká je to nádhera mít možnost informovat tak jak potřebuji. Komunisti byli jenom břídilové.

  2. Snažit se zavést cenzuru ve státě,který vypígloval tichou poštu k absolutní dokonalosti chtělo opravdu fištróna a mít pořádně pod čepicí.Aktivisté si můžou kecat a omlouvat to jak chtějí,ale tohle jim národ nikdy nezapomene.

    • Každé censor je jen přejmenovanej komunista a jak se nám tak blíží další revoluce ať chceme nebo ne, myslím že by sme se měli poučit z chyb minulosti a že by měla být méně sametová.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*