Elity s námi mohou dělat jen to, co jim dovolíme. Budeme to my, kdo svým postojem rozhodne o osudu svém, svých dětí i vnuků
Sdílet článek:

SU/PETER STANĚK

Hlavní je přežít! To si opakovali vězni koncentračních táborů i zajatí Němci u Stalingradu – základní heslo existence jakéhokoli živočišného druhu. Homo sapiens se stal dominantním tvorem ne proto, že by byl nejsilnější, nebo nejrychlejší, ale protože se uměl přizpůsobit různým prostředím, i nepříznivým podmínkám jako druh. Mnohé druhy to nedokázaly. Na obzoru před námi vyvstávají rozsáhlé nárazové změny v souvislosti se slunečními cykly a proměnou pozemského klimatu. Jsme nadále schopni se přizpůsobit? I dnes jsou ve světě přítomny různé strategie přežití, a bohužel se zdá, že právě naše civilizace někde sešla z cesty, a dostává na zadek. Zaštiťujeme se vědou, ale nerespektujeme ji, vychvalujeme demokracii, ale obcházíme ji, a svobodu máme nejspíš kvůli jejímu okrajování. Náš host profesor Peter Staněk říká, že sice přibývá nespokojených ovcí, ale stále chybí silní berani. Přežije stádo?

Martina: Vy jste říkal, že elity gen sebezničení zasadily tím, že považují všechny lidi za ovce, ale pokud bude mnoho revoltujících, tak to mohou vykompenzovat dovozem těch vděčných.

Peter Staněk: A právě proto máte obměnu obyvatelstva v Evropě. Nechci nikoho urážet, ale je známo, že vliv šaríi, a vynucování a dodržování těch náboženských zásad, je podstatně tvrdší než katolické církve. V tom případě byste měli obměnit Evropu, nebo taky Spojené státy, Austrálii, nebo Kanadu, a měli byste tam ochotné. Jenomže v momentě, kdy přijmete ochotné, tak jste pod sebou podřezali větev, protože tito ochotní budou sice ochotně následovat vaše pokyny, ale jednoho dne zjistíte, že radost z vládnutí je u ochotných zbytečná a že nenaplňuje vaše představy. A pak začnou války mezi vládnoucími, a bude fungovat syndrom pavouků zavřených v láhvi.

Martina: Ale jestliže elity dokázaly vytvořit takovýto svým způsobem dokonalý plán, o kterém tady mluvíte, tak přece nejsou tak hloupé, aby jim tohle nedošlo.

Peter Staněk: Ne, jsou hloupí, protože jsou opití arogancí moci, a proto vám Schwab klidně prohlásí, že všichni lídři na planetě jsou produktem Aspen Institute, a dalších vzdělávacích institucí. Takže jestli vezmete pana Macrona, nebo pane Trudeaua, je to úplně jedno, všichni jsou absolventy těchto institucí, jsou inkorporováni tímto strategickým manévrem. Ale oni zapomněli na čtvrtý zákon univerza – protože je nikdy nezajímaly zákony, které řídí svět kolem nich – a to na první, primární zákon: Zákon zachování dynamické rovnováhy. Znamená to tedy, že život může přežít jenom tehdy, jestliže minimálně po určité období udržíte stabilní podmínky. Druhý zákon mluví o tom, že evoluční vývoj neměníte pomalu, ale kvalitativními skoky, a to po dosáhnutí kritické, mezní hranice. Třetí zákon říká, že kombinace času a jednotlivých procesů vytváří architekturu souvislostí. A klíčový je čtvrtý zákon: Diverzita je pružnost a pevnost systému zároveň – musíte zachovat diverzitu civilizačních modelů a historického zázemí na planetě. Jiným způsobem: Kdybyste ji popřela, tak to znamená popření toho, co vás vytváří jako entitu, a budete nahrazeni jinými inteligentními tvory na planetě.

Martina: Když to znovu vmanévruji k problému ilegální migrace, tak někteří bezpečnostní experti varují před tím, že za určitým kritickým momentem, který ale nejde pravděpodobně přesně kvantifikovat, se už může odehrát cokoli, a tento proces je nevratný.

Peter Staněk: Ano, je to pravda.

Macron, nebo Trudeau nejsou normální lidé. Jakákoli takováto elita se vždy zničí. Až se probudí aspoň 30 procent lidí, tak i tito budou prchat.

Martina: A pokud tady hovoříte o diverzitě, tak může být nastoupen proces – jak to kulantně doříct – kdy bude diverzita potlačena.

Peter Staněk: Potlačena příchozími. Ale zároveň musíte pamatovat na jednu věc: Vypadá to tak, že islámská společnost je homogenní. Je opravdu homogenní? Nebo je rovněž zmítána vnitřními rozpory? Mezi šíity a sunnity, a mezi jednotlivými sektami, které se hlásí k islámu, ale mají jiný názor na funkci vykladačů koránu, a podobně. A vezměte si jenom Írán a Irák, vezměte si Sýrii, Palestinu, Maroko, vezměte si Turecko, a podobně: Je to homogenní společnost? Není. Takže tato diverzita bude opět přenesena do Evropy, a i kdyby tady bylo jenom muslimské obyvatelstvo, opět tady bude spor mezi různými skupinami.

Ale pak to bude znamenat další věc, protože oni počítali s tím, že vytvoří homogenní masu, která bude poslouchat, ale ve skutečnosti znova vytvoří vroucí masu rozporných tendencí a procesů, která nalezne jednoho společného nepřítele, a tímto nepřítelem bude dnešní vládnoucí elita. A tak, jak si Američané vypěstovali Tálibán, a když Rusové odešli, tak se Tálibán chopil moci, tak si i tito vládcové vytvoří něco, co je smete z povrchu planety. A pravda, nám je to jedno, protože to může být za 500 let, možná za 100 let, ale stane se to, protože tito lidé jsou opilí svou mocí.

Všimněte si, jak se vyjadřuje Macron, nebo jak se vyjadřuje Trudeau, a podobně – to nejsou normální lidi. A z toho vyplývá jediná věc: Když ztratíte pocit sebekontroly, tak se jakákoliv elita zničí. A máte k tomu desítky případů z historie, od starého Říma, až po dnešní dobu.

Martina: To máte pravdu, ale přesto jim to prochází.

Peter Staněk: Prochází, protože se, bohužel, 60 procent lidí stále tváří intaktně. Ale až to bude jenom 30 procent, tak i Trudeau bude mít velice sevřenou část konečníku, a bude prchat. Přesně tak, jako na Ceylonu, kde to trvalo osm let. Nevím, kolik to potrvá, než dosáhnou vrcholu tady v Evropě, ale že se stane to, co se stalo na Ceylonu, vám můžu garantovat.

Martina: Tady se zase o tom tolik nereportovalo, stejně jako se příliš neinformovalo o změně režimu, ústavy na Islandu, protože asi není potřeba, aby se někdo inspiroval.

Peter Staněk: Ale mám pro vás světýlko na konci tunelu. Někteří říkají, že to světýlko je červené, ale já neříkám, že je červené. Ale toto jsou představy dnešních elit, které ale zapomněly na jednu drobnou věc – přírodu. A to, co teď vidíte kolem sebe, to znamená, 19 000 podmořských vulkánů, ze kterých je 14 000 aktivních – teď nám vybuchla Merapi, o které víme, že to je supervulkán – vidíte zemětřesení – teď bylo zemětřesení v Istanbulu 5,7 stupně, máte zemětřesení v Indonésii, zemětřesení v Jižní Americe – změna mořských proudů, oslabení Golf Streamu, změna cirkulace světových oceánů, změna pH, zadrhávání termodynamických „čerpadel“ jako je Golf Stream a Kurošio. A co to znamená? Co to sjednocuje? A teď prohlásím úplně provokativní tezi: Všechny procesy na planetě probíhají v jistých cyklech, které v jistých fázích dosahují vrcholu. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol souběžně – naposledy to bylo před 41 000 lety. Máme obrovské štěstí.

Martina: Budeme mít první řadu?

Peter Staněk: Je to teď. A jedna klasická ukázka.

Martina: Promiňte. V čem je to štěstí?

Peter Staněk: Vy se jako vědec díváte na tento proces kolem vás – nemluvíte teď jako osoba za sebe, díváte se jako pozorovatel z nadhledu, a vědeckého pohledu – což je něco, co se děje jednou za tisíce, desetitisíce let, je to fantastická věc – a vzpomenete si na jednu zvláštnost: Kdybyste před pěti lety prohlásila – a já jsem to hlásal před deseti, takže jsem byl kacíř – že pod povrchem planety v hloubkách 550 až 600 kilometrů, je speciální druh horniny, který se nazývá ringwoodit (speciální forma olivínu), který váže normální strukturu vody, váže více vody, než je ve světových oceánech, dokonce je to třikrát více vody, než ve světových oceánech, tak jste prohlášena za geologického idiota. A teď to máte potvrzeno všemi seriózními teoriemi, a součást této teorie je skutečnost, že ve vrcholné fázi, před dvanácti tisíci lety, je všechna voda z povrchu stahována – proto vidíte mizející jezera v Kanadě, ve Spojených státech, v Austrálii a jinde – přijedete druhý den, a voda je pryč. Ringwoodit stáhne vodu z povrchu, a pak ji uvolňuje v obrovských přívalových – ne deštích, ale doslova cunami – které se ženou po planetě. A my máme sedimentární důkazy, že toto cunami je vysoké jeden kilometr. Ale můžou to být i povodně. Teď jste měli v Číně povodeň – obvyklá povodeň je dva metry – čínská povodeň deset metrů. A totéž máte jinde. To znamená, to jsou důkazy o tom, že nitro planety neznáme.

Teď si vezměte spor, jaké je zemské jádro. Jsou to dvě jádra, která rotují kolem sebe, a změna těžiště těchto rotací způsobuje vychýlení zemské struktury, Nebo je to jediné jádro, které se vychyluje z hlediska těžiště. Teď máte nejnovější objev: Na hranici jádra asi je speciální vrstva, která má úplně jiné magmatické vlastnosti, než jsme si mysleli. A další věc: Máte obrovský podzemní prostor o velikosti Holandska o výšce 88 kilometrů, které nejsou plné magmatu. Vždyť to je podle geologie nesmysl – a ono to opravdu existuje. A ukazuje se, že každý týden máte nové objevy astrofyziky o vesmíru, energetické částice, nepravidelné tvary galaxií, obrovské energetické výrony. A teď máte varpové bubliny, kdy můžete skákat z jedné do druhé, a tam opravdu nevyplatí Einsteinův limit 299 792 kilometrů za vteřinu.

To znamená jedinou věc: Čím více prohlubujeme poznání, tím více si uvědomujeme dvě věci: Kolik toho neznáme, a jak je to všechno propojeno. A právě architektura souvislostí je to, kdy nastal čas. Univerzum nám dalo dostatek informací, a kvantové počítače, superpočítače na základě nových technologií, které jsou navázány na supravodivost, abychom tyto informace stáhli, a opět se vrátili od detailů k celku.

Umělá inteligence není inteligence lidského druhu. Nemá vědomí, je to pouze kombinace algoritmů. Lidské vědomí nemůžeme stáhnout do počítače, jak si to myslí Harari nebo Musk.

Martina: Pane profesore, tato možnost poznání, a vlastně i možnost být u toho, se jeví být fascinující. Na druhou stranu souběh přírodních procesů a jevů nám zrovna nemusí hrát do karet.

Peter Staněk: Nebude hrát, paní Martino, naopak to povede k nemalým obětem. Ale když někdo dnes prohlásí: „Kvůli zdražení umělých hnojiv bude potravinová krize a hladomor.“ – Tak já na to odpovím jedinou věc: Podle FAO, kolik tun potravin jste zničili minulý rok? Odpověď zní: 1,31 miliardy tun, a Evropská unie sama zničila 141 miliónů tun potravin. Nerozdala, neprodala, nedodala do oblastí hladomorů, ale zničila. Takže skutečně…

Martina: Jakým způsobem?

Peter Staněk: Rozválcujete to buldozery, zakopete do země, a podobně. Opravdu tedy máte riziko potravinové krize? Taky říkají, že nebude voda. Zaprvé: Sladká voda vázaná v ledovcích a ve vodní páře představuje 9 % z celé vody na planetě, a 1 % je v oblastech, které obývají lidé. Opravdu chcete tvrdit, že nebude voda? Nebo nechcete, aby byla voda? Druhá věc: Jestliže rozvojové země spotřebovaly v agrárním sektoru 90 až 92 % vody, kterou spotřebuje daný stát, kolik vody na zemědělství spotřebují vyspělé země? 35 až 40 % – ne více. A vy máte před sebou krásnou technologii – když to myslíte vážně – a to kapénkové zavlažování čtvrté generace. První generace dodává každé rostlině přesně počítačově dávkování množství vody, a druhá generace tuto vodu kombinuje s hnojivy – nerozprašují z vrchu, je to rozpuštěno ve vodě. Třetí věc: Používáme mírně slanou vodu. Čtvrtá, používáme mořskou vodu. Zvýšíte produkci o 60 až 80 %, snížíte spotřebu vody o 90 %, a jediné, co k tomu potřebujete, jsou technologie.

Martina: Ale my jsme možná v trochu jiné situaci, protože jsme na rozvodí, a od nás voda teče opravdu jinam. Co nezadržíme, to nemáme.

Peter Staněk: Ano, a k tomu se vymyslela vodíková strategie, kdy v Čechách a na Slovensku, které jsou na rozvodí, bude voda elektrolyticky rozkládána na vodík, a tento vodík bude transportován do Německa, a do Francie, kde založí ekonomiku na vodíkovém systému. A bude to zelený vodík, protože probíhá elektrolyticky. Akorát se vás zeptám: Kde budete mít elektrickou energii na elektrolýzu?

Martina: A na tu umělou inteligenci, a na to všechno ostatní?

Peter Staněk: Naštěstí umělá inteligence neznamená inteligenci lidského druhu. Umělá inteligence totiž nemá vědomí, ale je to pouze kombinace algoritmů, které se vzájemně kombinují. Ale vaše vědomí neznáme, nemůžeme ho stáhnout do počítače, jak si myslí pan Nostromo, nebo pan Harari, nebo Elon Musk. Vědomí je kvantové, je pro nás neznámé, je nepředstavitelně silné. A kdybyste se ptala na nejsilnější fenomén univerza – je to vaše vědomí. A víte, že váš mozek v posledních dvou hodinách spánku ve fázi NREM je schopen předvídat budoucnost? Na měsíce a roky? Jak je to možné? Jak je to vůbec možné, že to mozek dokáže? Je to opravdu jenom posun elektronů po neurálních synapsích? Nebo to, co mapujete elektroencefalografem? To je jenom pohyb elektronů, ale ne vaše vědomí. Vaše vědomí je nejsilnější fenomén univerza. A právě proto, když jsme se s profesorem Maříkem na konferenci o vědomí zabývali vědomím, tak to byla ukázka toho, co nevíme o vědomí. Ale vědomí je nejsilnější fenomén. A vědomí je schopno i takových věcí, jako je odrušení gravitace, a podobně.

Martina: Myslíte si, že je jedna z cest třeba v tom, že si člověk uvědomí, jaká je sám o sobě úžasná bytost?

Peter Staněk: To je klíčová cesta, jediná cesta, žádná jiná není. Protože jinak se díváte na technologie pouze jako na pomocníka proti lenosti a nabudete dojmu nezodpovědnosti, a pak si začnete myslet, že díky technologii ovládáte přírodu – a to je přesně přímá cesta do pekla. Musíte poznat sama sebe.

Martina: Poznej sám sebe, stálo v Delfách.

Peter Staněk: Ano, přesně tak.

Martina: Před vstupem do věštírny.

Peter Staněk: A představte si, že skutečně většina lidí vůbec nezná, jak fungují: Nezná, co jim škodí, nezná, co jim prospívá, nezná, kolik hodin máte spát, jak je nastaven váš imunitní systém, že má pět vrstev. Nevíte o tom, že ve vaší hypofýze máte imunitní univerzitu. Že vaše imunitní buňky vznikají – víte kde? Ve slepém střevě, kam jdou do univerzity, a 99 % jich tuto univerzitu neabsolvuje, a organismus je zničí, a to jedno procento je rozmístěno po uzlinách ve vašem těle, aby se při nejbližší nákaze použila aktivovaná část. A víte, jak funguje imunitní systém? A víte o tom, že na povrchu každé buňky máte pěticípý imunitní engram, který říká: „Je to vaše buňka, je zdravá, není třeba jí ošetřovat.“ Nebo: „Je tam nemocná buňka,“ a přijde takzvaná NK buňka, přirozený zabiják, navrtá buněčnou stěnu, vstříkne do buňky jed, buňka zemře, a přijde makrofág, a buňku sežere, a nechá tam nový informační engram, který píše, že tato napadená buňka už je zlikvidována, a většinu použije pro svůj vlastní rozvoj, a zbytek dá na tento engram. A pak přijdou proteiny z ribozomu, které dokončí projekt likvidace nepřítele.

A víte, která je vaše první obranná linie? Na vašich rtech, v nose, a jinde – je speciální vrstva jemného chmýří, které zachytí většinu virů. Když ovšem máte znečištěné ovzduší, tak tato první obranná linie nefunguje. Otázka kontrolní: Kolik Evropanů ročně zemře v důsledku znečištěného ovzduší? Odpověď: 250 až 270 000. A můžete to řešit – skvěle: Třetí fáze elektromobility, která znamená, že nevlastníte osobní auto, máte autonomní vozidla, která zavoláte díky aplikaci v mobilu. Nepotřebujete parkovací místo, betonové plochy nahradíte zelení, použijete zkušenosti japonské techniky, kdy se ukazuje, že pět stromů vysazených kolem obytných budov snižuje riziko civilizačních nemocí o 30 až 50 procent. A je to skvělé.

Musíme si uvědomit, že jsme vždy byli, jsme, a budeme pouze součástí přírody

Martina: Myslíte si, že nás čeká doba, kdy člověk, který chodí po lese, je vlastně rebelem?

Peter Staněk: Ano, tato doba nás může čekat. Na druhé straně Japonci ne náhodou dávají 3 až 4 miliardy do čtyř výzkumáků, které se věnují lesní medicíně. Protože – paradox – když vejdete do lesa, tak tam máte látky, které produkují stromy, keře, a podobně, které váš organismus vnímá, a rozběhne informační přenos do organismu, a to nakopne imunitní systém. Jenomže vy takto umíte vysvětlit 40 procent nárůstu výkonnosti vašeho systému, a o 60 procentech nevíme nic. Víme jenom, že imunitní systém zvýší výkon o 100 procent. Příroda je geniální.

Martina: Ale my se lesní medicíně spíše posmíváme.

Peter Staněk: Ano – vlastní blbosti. Ostatně, proč byste se neposmívala, když obrovský zisk pharma firem tito posmívači zaplatí?

Martina: Když chce někdo dehonestovat úmysl přistupovat k medicíně, a ke svému tělu, takzvaným alternativním způsobem – ať už jde o bylinky, ať už jde o nejrůznější zábaly, a podobně – tak říkají: „Jasně, zpátky na stromy. Budeme zase pouštět žilou, a podobně.“ Jak by podle vás měl vypadat návrat k přírodě, abychom znovu začali vnímat nejpřirozenější moudrost, kterou tady máme?

Peter Staněk: Tady je, Martino, velice jednoduchý start. Musíme si uvědomit, že jsme vždy byli, jsme a budeme pouze součástí přírody. Nebudeme její vládci, příroda tu není kvůli nám, jsme pouze součástí přírody, a vždy budeme. Jestliže jste součástí přírody, pak to znamená úctu k přírodě, potřebu poznat přírodu, a pak to znamená poznat své místo v přírodě. A řeknu vám, že já jsem si to odzkoušel na vlastní kůži: Měl jsem tři těžké operace. Při první operaci jsem se koukal na budovu naproti – byl jsem na jedničce, sám, krvácení trvalo týden – pustili mě z nemocnice domů po deseti dnech. Podruhé – byly to stejné operace – u druhé operace jsem byl na trojce, byl jsem tam sám, díval se na vrcholy stromů v zahradě, a tak dále, a krvácení přestalo za tři dny, a pustili mě po pěti dnech domů. U třetí, opět těžké, stejně náročné operace, jsem viděl stromy celé, a krvácení přestalo po třech hodinách, a za dva dny jsem šel domů. Vysvětlete to.

Martina: A víte co? Teď někdo, kdo tomuto názoru nefandí, řekne: „A proč byl na operacích? Proč neobjímal stromy? Proč nepil vodu ze studánky?“

Peter Staněk: Odpověď je prostá: Protože máte genetické předpoklady ke kamenům, a když kameny necháte dorůst do jisté velikosti, tak vám laparoskopická operace nepomůže. Pak vám pomůže jediný způsob operace, kde vám kameny rozřežou laserem na drobné kousky, a vy je musíte, s prominutím, vymočit. Ale když je kámen hodně veliký, tak nestačí jedna operace, a když máte smůlu – což jsem měl – a po jisté době se zanítí ledvina, tak pak tedy musíte na třetí operaci.

Martina: Pane profesore, já vím, že vy vnímáte věci v souvislostech, že se dokážete zvláštně podívat na svět, a člověku se zdá, že ho opravdu vidíte v mnohem větší celistvosti, než je obvyklé. Čemu se teď ale přece jenom věnujete konkrétně?

Peter Staněk: Konkrétně se věnuji dvěma nesmírně zajímavým věcem. První věc: V rámci personalizované celostní medicíny, u které mě žádají, abych přednášel na lékařských kongresech, jsem pochopil, proč se mám zajímat o lidský organismus. Takže vytvářím informační architekturu lidského organismu jako nejsložitějšího systému v univerzu, které dovoluje vysvětlit všechny procesy na úrovni vesmíru – atomárním, subatomárním, a nano úrovni. Nesmírně zajímavé. A pak musíte znát všechno.

Příroda nám dala množství schopností: Vnímat svět ve všech dimenzích, a vyhodnotit ho z hlediska rizika, pozitivity, možnosti rozvoje. Ale zároveň nám dala odpovědnost za vlastní jednání.

Martina: Protože to všechno jste objevil v člověku?

Peter Staněk: Ano, to je v člověku, všechno je to v člověku. A pak je to druhý poznatek: Podívejte, vezmu tuhle schránku, a udělám jedinou věc: Díváte se takhle, pak to nakloním o 30 stupňů, a je to opět jiný obraz. Pak to natočím o 90 stupňů, a opět jiný obraz. Ale vy vidíte různé dimenze, ale je to pořád jedna schránka, jedna krabice. Ale najednou vidíte tři, pět, sedm dimenzí. A to je to, co se v astronomii nazývá paralaxa. Paralaxa je změna úhlu, kterým se díváte na daný předmět. A když to začnete aplikovat na tyto věci, najednou zjistíte, že to, co bylo jasné, a řeší se skalpelem, nemusíte řešit skalpelem, ale neinvazivní metodou, protože jste odhalila příčinu klinického problému. A jestliže odhalujete příčinu klinického problému, tak bádám nad tím, co změnilo strukturu mikrobiomu. Proč to kleslo z 1 900 na 1 000 druhů? Je to složení stravy? Je to chemizace? Jsou to elektromagnetické pulzy, světelný smog, a tak dále? A vysvětlíte příčinu.

Pak se díváte na to, proč je vaše paměť problémová, proč je vaše pozornost problémová. Protože máte tisíce změn, které vás rozptýlí. Asi je to světelný smog, protože nespíte v temné místnosti, ale venku svítí pouliční lampa, a vy tam máte počítač, obrazovka svítí namodro, máte tam osvětlení, a tak dále. Ale váš organismus je nastaven na tmu. A jak funguje váš cirkadiánní kód, vnitřní biologické hodiny, které přesně určují jednotlivé druhy procesů, jak jsou v návaznosti. A proč potom při výzkumu spánku na Stanfordu došli k zajímavé věci, že musíte spát alespoň osm hodin proto, že se nejenom odstraňují toxiny, ale klíčové je, abyste tu miliardu informací, které váš organismus pojme každý den – z vnitřku, z vnějšku, a tak dále – roztřídili, vyčistili informační toky, připravili informační toky na novou miliardu dat. A v tom případě musíte třídit informace, a tam je role emočně logického kódu.

A najednou pochopíte, že příroda je geniální. Dala nám obrovské množství schopností vnímat svět ve všech dimenzích, dala nám schopnost vyhodnotit svět z hlediska rizika, pozitivity, možnosti rozvoje, a tak dále, ale zároveň nám dala odpovědnost za vlastní jednání vůči světu. Můžete být neodpovědní a vyhazovat všechno ven, zasírat vodu, a všechno ostatní. Nebo se chováte zodpovědně, a v tom případě není cílem spotřeba, ale posun poznání. A jelikož chápu, jak funguje příroda, tak najednou začnu objevovat nové přírodní zákony, a najednou zjistíte, že varpové bubliny nejsou proto, že je vymysleli v seriálu Star Trek, ale že jsou odrazem zvláštních zákonitostí.

Jedna drobná otázka, která je teď nesmírně diskutovaná, ale v úzkém okruhu: Jestliže máte paralelní vesmíry, a jestliže máte portály, které umožňují přechod do paralelní reality, a tak dále, proč vlastně vytváříte nějakou paralelní realitu, ve které je nějaká paní Kociánová, nějaký Staněk, ale žijí jiné životy, a tak dále – a není to žádný evoluční výběr, je to jiný druh existence, jiný druh podoby? A co byste řekla na místa, kde neplatí fyzikální zákony? Kdy vejdete do jednoho lesa, a máte pocit, že tam chodíte půl dne, a vyjdete ven a zjistíte, že vás policie hledá týden. Jak je to možné? Co nechápeme, co nevíme o světě kolem nás?

A co byste řekla na případ zachycený kronikami z roku 1099: Křížová výprava, mniši z Irska se rozhodli podpořit křížovou výpravu, sednou na loď, vyplují, a najednou se ocitnou v mlze. Vrátí se zpátky do Irska a zjistí, že klášter vypadá jinak, představený je někdo jiný, žádné mnichy neznají. Víte, to je tak: V kronikách máme, že před sedmdesát jedna lety odplula skupina mnichů, ale nikdo o nich nikdy neslyšel. A co byste řekla jinému případu, i v Čechách se to stalo: Rok 45, duben, město pochytá nějaké mladíky, o kterých prohlásí, že jsou partyzány, a teď je čeká poprava. Mladík je zavřený, vyděšený, osmnáct let, stětí gilotinou, a tak dále. Najednou uvidí v rohu místnosti černou díru, vleze do ní, a vyleze na jižní Moravě, u Brna, u statku svých rodičů. Vysvětlete to. Čili, my neznáme svět. A to ještě nemluvím o jiné věci, že dvě třetiny světa pokrývají oceány, průměrná hloubka je 3 500 metrů, a vy znáte svrchních 70, maximálně 100 metrů. Co je pod tím? Jaký živočichové? Jaké světy? Co všechno tam dole je? Nemáte ponětí.

Göbekli Tepe bylo postaveno před deseti tisíci lety, tři tisíce let fungovalo, a pak ho zasypali. Proč to ti lidé udělali?

Martina: Nejhlubší je Mariánský příkop.

Peter Staněk: Jedenáct a půl kilometru. Ale zjistilo se, že při Filipínách je ještě hlubší, asi o 200 metrů. A druhá věc je, že k našemu velkému překvapení máte v hloubkách tři kilometry, pět, jedenáct kilometrů, život. Život je nesmírně různorodý. Teď jezero Vostok na Antarktidě: Zjistíte, že se tam 10 miliónů let nic nedostalo, máte tam zvláštní druhy života, které se nezměnily za posledních 10 miliónů let, máte tam pavouky, velké padesát centimetrů. Představte si takového hnusného pavouka. A tohle všechno je planeta. A ještě jste ani nevstoupili na oběžnou dráhu, a ještě se nedostali na Mars, ani na Venuši, a už to, co na této planetě neznáme, je na stovky let výzkumu.

Martina: Nejhlubší propast na světě je v Hranicích na Moravě.

Peter Staněk: Ano, Macocha.

Válka na Ukrajině je výsledkem geopolitických nepochopení a vzájemných rozporů z obou stran

Martina: Ale to není Macocha.

Peter Staněk: Teď vezměte například skutečnost, že máte potvrzená obrovská podzemní města – to není jenom v Anatolii, ale i v Jižní Americe, na východním Uralu, a tak dále – města, která nepotřebují k ventilaci ventilátory, nic. Přirozená ventilace, když uskladníte potraviny, vydrží, a tak dále, pro tisíce obyvatel. Proč to vybudovali? Proč toto Göbekli Tepe bylo postaveno před deseti tisíci lety, tři tisíce let to fungovalo, a pak to zasypali zeminou – a teď máte rozbor věku této zeminy – a pak to bylo skryto pod kopci? Proč to ti lidé udělali? My nevíme, neznáme. Neznáme, kdo vybudoval obrovské podzemní město v Číně, které má klenbu ve výšce 70 metrů. A zjistili to tak, že bylo jezero, a potřebovali zavlažovat pole, tak spustili generátor, čerpali z něj vodu a zjistili, že to je vpusť do obrovského podzemního města. A dnes tam vozí turisty. Kdo to postavil, proboha?

Martina: Pane profesore, já jsem s vámi chtěla probírat volby na Slovensku, situaci na Ukrajině, a teď si, ve světle toho, nad čím teď přemýšlíte, říkám: Zabýváte se ještě i těmito otázkami?

Peter Staněk: Jo, zabývám, protože to je projev – nazvěme to, s prominutím, hloupostí – nepochopení skutečných problémů tohoto světa. Válka na Ukrajině je výsledkem geopolitických nepochopení a vzájemných rozporů z obou stran. To musím říct otevřeně. A samozřejmě jedna z klíčových věcí, kterou se zabývám, jsou vojenské technologie současnosti a budoucnosti, protože ty charakterizují příští válečný konflikt. Můžete si představit, že máte drony, máte družice, obojí snímá nepřátelské území, a informace jdou na dělostřelecké, nebo raketové jednotky, a okamžitě reagujete na změnu pozice protivníka – a u jednotek Ukrajiny celý tento přenos informací, díky americkým družicím, trvá 15 až 17 minut. Klíčová otázka: Kolik to trvá na ruské straně? Odpověď zní: Tři minuty.

NATO má zásoby střeliva na dva dny. USA jsou na tom lépe, a v případě globálního konfliktu mají rakety a střelivo na sedm dní.

Martina: A na obou stranách jsou statisíce mrtvých, zraněných a …

Peter Staněk: Samozřejmě. Protože vypálíte rakety HIMARS, a měníte pozice odpalovacího zařízení, ale to už je pozdě, protože Rusové vypálili buď Kinžál, nebo Solncepjoka, hyperbarické rakety, které spálily všechno v okruhu 10 kilometrů, a vy jste přišli o obsluhu, kterou jste cvičili půl roku, přišli jste o technologie, a máte to vykázáno jako novou ztrátu.

Martina: Co bude dál?

Peter Staněk: Jsou dvě možnosti: Jelikož naše ministryně obrany prohlásila, že se nemusíte obávat nukleárních výbuchů, tak se české obyvatelstvo nemusí obávat jaderných výbuchů…

Martina: Úleva.

Peter Staněk: Jo, obrovská úleva. A NATO, podle posledních válečných analýz, má zásoby střeliva na dva dny. Spojené státy jsou na tom lépe, a v případě globálního konfliktu můžou vést konflikt sedm dní, a pak vyčerpají rakety a střelivo. Musíte si položit otázku: „Rheinmetall dostal objednávku na výrobu miliónů kusů 155 milimetrových granátů? A kdy je dodají?“ Odpověď: „V druhé půli roku 2025.“ Proč až 2025? Protože hlavním problémem amerického a evropského vojenského průmyslového komplexu je, víte co? Nedostatek rukodělných lidí. Vy totiž tank nesložíte na počítači, ale musíte ho odmakat – i se zamazáním si ručiček.

Elity s námi můžou udělat jenom to, co jim dovolíme. Proto se odpovědnosti nezbavíte. Budete to vy sami, kteří svým postojem rozhodnete o osudu svém, svých dětí i vnuků.

Martina: Ale kvalifikovaných pracovníků v Evropě ubývá a…

Peter Staněk: Všichni chtějí být počítačoví analytici, softwaroví analytici, všichni chtějí dělat v digitálním světě. Ovšem v digitálním světě tank nesestavíte. Ručičky si sice nezašpiníte, akorát budete mít prd. A toto všechno začíná být hlavní bariérou. Kdežto Rusové cílevědomě připravovali vojensko-průmyslový komplex, a ten dneska běží 24 hodin denně, a 7 dní v týdnu, a proto pro ně zbraňové systémy nejsou problém. Co vám říká Terminátor? Terminátor je speciální zbraň na pásovém podvozku, která je určena k likvidaci obrněné techniky, přičemž má tři druhy zbraní, a umělá inteligence autonomně volí ideální zbraň a ideální střelivo na eliminaci daného druhu zbraně. Dokonce šli ekonomicky tak daleko, že nepoužijí náročnou a drahou raketu na zabití mouchy. Na to použijí robotické drony.

Martina: S tím vším, co máte v hlavě: Těšíte se ještě někdy na něco?

Peter Staněk: Jo, těším se: Že se ukáže, jestli je lidstvo hloupé, nebo rozumné.

Martina: Co byste vzkázal Slovensku, Česku, Evropě? Západu?

Peter Staněk: Myslet. Myslet v souvislostech, myslet systémově, a mít obrovskou úctu a pokoru před přírodou. Všechno to, co jsme popsali, je lidský pohled na svět, ale příroda má svůj vlastní pohled, a ten pohled je nesmírně silný a nesmírně dramatický. Nedrážděme přírodu bosou nohou. Příroda nám to spočítá, a jestliže nám to spočítá příroda, nebude úniku, nezachrání se ani elita, ani digitální otroci. Právě proto je příroda laskavá, jako laskavá máma v tom, že vás varuje, dá vám nějaký pohlavek, po zadečku, ale ještě vám dává možnost.

Bohužel musím přiznat, že Overtonovo okno příležitosti se ale rychle uzavírá. Vyjádřím to prostě: Jestliže vědci v SIPRI ve Stockholmu v čase kubánské krize řekli, že jsme pět minut před dvanáctou z hlediska globálního konfliktu, stejní vědci nyní prohlásili, že jsme třicet vteřin před globálním konfliktem. To by mělo vzbudit všechny lidi, kterým záleží na nich samých, na jejich dětech a vnucích, aby se vzpamatovali, a smetli elity, které je vlečou do jaderné propasti. Jestliže to neudělají, a použijí krásnou výmluvu, kterou jsem slyšel od mnoha českých kolegů: „Přežili jsme protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i toto“, tak vám můžu místopřísežně prohlásit: „Nepřežijete, kolegové. Vaše mrtvoly přispějí k obnovení koloběhu uhlíku v přírodě přirozeným způsobem, kterým se navrátí do přírodního cyklu.“ Je to na nás. Ti lidé s námi můžou udělat jenom to, co jim dovolíme. Proto mé poselství zní: Myslete. Postavte se této hrozbě, a uvědomte si, že odpovědnosti se nezbavíte. Nebude to soused, který bude bojovat za vás. Budete to vy sami, kteří svým postojem rozhodnete o osudu svém, svých dětí, i svých vnuků. Nic víc, nic míň.

Martina: Pane profesore Petere Staňku, já vám moc děkuji za váš hluboký vhled, a to navzdory tomu, že doufám, že se vaše prognózy nenaplní. Děkuji.

Peter Staněk: Já doufám taky. Bohužel zatím můj život vedl k tomu, že se tyto prognózy vždy potvrdily. Ale doufám, že toto bude výjimka. Děkuji vám za tuto možnost spolupráce s vámi, paní Martino. Byla skvělá, a doufám, že z toho, co odznělo, nebudete mít problémy. Já problémy mít budu, ale to už je jedno.

PETER STANĚK

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

4 Comments

  1. Pan Staněk je chytrý pán s velkou šíří vědomostí.Bohužel svět je plný debilních pánů a žen s prázdným mozkem. A proto to teď vypadá tak, jak to je, to znamená špatně

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*