Evropský parlament žádá tvrdé sankce proti Polsku
Sdílet článek:

ČTK přinesla zprávu, že Evropská komise čelí žalobě, že nevyužila možnost sankcionovat Polsko za „porušení principu vlády práva. Europoslanci odhlasovali takové usnesení už v červnu. V úterý 20. října navíc Evropský parlament přijal usnesení navržené asi 50 poslanci ze všech frakcí Evropského parlamentu mimo frakcí konzervativců a „Identita a demokracie“ v níž jsou poslanci SPD.

Usnesení se nazývalo „Krize vlády práva a Polsku a nadřazenosti práva EU“. Konstatuje se v něm, že: „Evropský parlament vyjadřuje velké politování nad rozhodnutím nelegitimního „Ústavního soudu“ ze dne 7. října 2021, které je útokem na evropské společenství hodnot a práva jako celek, neboť popírá přednost práva EU, která je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU jedním z jeho základních prvků; vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že by se toto rozhodnutí mohlo stát nebezpečným precedentem; poukazuje na to, že nelegitimní „Ústavní soud“ nejen nemá právní validitu a není nezávislý], nýbrž je i nepříslušný k výkladu ústavy v Polsku.“

Tvrzení o nepříslušnosti polského ústavního soudu opírá o vlastní hodnocení, že tento soud není nezávislý. Ovšem i v jiných zemích je soud někým jmenován a není volen ve svobodných všeobecných přímých volbách. Zpochybňování nezávislosti vychází pouze z nelibosti, kterou u prounijních aktivistů polský ústavní soud vyvolává.

Dále Evropský parlament „zdůrazňuje, že podle článku 47 Listiny základních práv vyžaduje právo na účinnou ochranu přístup k nezávislému soudu; poukazuje na to, že vnitrostátní ústavní soudy a někteří politikové tento princip stále více zpochybňují, a vyzývá členské státy, aby respektovaly ústřední úlohu Soudního dvora EU a řídily se jeho rozsudky.“

Usnesení konstatuje, že „Polský premiér požádal dne 29. března 2021 často zpochybňovaný a nelegitimní „Ústavní soud“, aby posoudil, zda jsou ustanovení Smlouvy o EU týkající se přednosti práva EU a účinné soudní ochrany v souladu s polskou ústavou.“ označilo ustanovení Smlouvy o EU z několika důvodů za neslučitelné s polskou ústavou… Lituje, že ke zpochybnění přednosti práva EU před národní legislativou došlo z popudu současného polského premiéra, který tak znovu zneužil soudní moc ke svým politickým cílům.“ Takže žádost premiéra o stanovisko soudu je „zneužitím soudu“? Soud se nemá k otázce premiéra vyjadřovat?
„Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci C-791/19 ze dne 15. července 20218 dospěl k závěru, že kárný režim platný pro soudce v Polsku je v rozporu s právem EU.“

Dále se usnesení opírá o průzkum veřejného mínění: „Velká většina respondentů bleskového průzkumu Eurobarometru, který byl proveden v srpnu 2021, se shodla na tom, že Unie by měla členským státům poskytovat finanční prostředky pouze pod podmínkou, že jejich vláda bude dodržovat zásady právního státu a demokratické zásady; vzhledem k tomu, že takto odpovědělo i velmi mnoho respondentů v Polsku (72 %).“

Evropský parlament má ovšem pravdu, když „připomíná, že Smlouvy EU nelze měnit rozhodnutím vnitrostátního soudu“. Je totiž možné buď být v EU a tím zcela podřízen vůli Bruselu s souladu se smlouvami, a nebo být mimo EU, což jediné umožňuje se chovat samostatně.

Velmi pozoruhodná je ta část usnesení, podle níž EP „ukládá Komisi, aby učinila vše, co je v jejích silách, aby platby mohly být provedeny“. Současně Komisi nutí k sankcím a ukládá jí, aby se jim vyhnula, což může jedině tím, že donutí polskou vládu k poslušnosti. Evropský parlament se tedy bojí následků realizace sankcí, které žádá. Uvidíme, kdo z koho. Připomíná to spor o investituru.

SPD volí samostatnost jejíž nutnou podmínkou je vystoupení z EU a podřízení se jen pravidlům Evropského hospodářského prostoru v němž jsou vedle členských i nečlenské státy Evropy. KSČM a ČSSD chtějí být uvnitř a předstírat, že EU lze reformovat. ODS a ANO voli předstírání, že můžeme být zcela podřízeni a současně samostatní. Snaží se nějak proplouvat mezi nařízeními a vlastními zájmy. To se moc dařit nemůže, fanatici a užiteční idioti jsou početně silnější. Lze jen více nemo méně prohrávat. KDÚ-ČSL, Piráti, StaN a TOP09 volí vždy bezvýhradné podřízení diktátu EU.

Celý rozpor vyplývá z ambicí představitelů Polska, kteří stojí o ekonomickou podporu Polska, očekávají pomoc při realizaci svého snu o zničení Ruska, výhody tam, kde je členství v EU pro Polsko výhodné, a současně volnost v samostatném prosazování „vůle národa“. Ono to ovšem nejde dohromady. Přistoupením ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU se Polsko zavázalo k bezvýhradné podřízenosti Evropské unii. Nelze se zavázat k podřízenosti a současně být samostatný. Polsko spoléhá na svoji velikost a lidnatost a očekává od Evropské unie ústupky. Evropská komise nechce Polsko ztratit a současně nechce připustit jeho samostatnost. Evropská komise musí kousnout do kyselého jablka a zvolit jedno nebo druhé. Samozřejmě chce zvolit třetí možnost – vyměnit vládu v Polsku za vládu poddajnou vůči Evropské komisi. Polská vláda nechce být odstraněna a současně nechce ztratit tvář a tak před Poláky předstírá, že může a bude jednat samostatně.

Evropský parlament také v usnesení „vyjadřuje uznání desetitisícům polských občanů, kteří vyšli do ulic, aby na pokojných masových demonstracích hájili práva a svobody, jež mají jako evropští občané; sdílí s nimi touhu po tom, aby silné demokratické Polsko stálo v centru evropského projektu…, vyjadřuje plnou podporu polským soudcům, kteří i po rozhodnutí ve věci K 3/21 uplatňují přednost práva EU a podávají Soudnímu dvoru žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, přestože tím ohrožují svou kariéru a vystavují se riziku, že budou v kárném řízení odvoláni z funkce či propuštěni nebo donuceni odstoupit.“
Evropská komise jedná podle not nadnárodních korporací, které ostatně stály u jejího vzniku. Vzletné fráze o míru a svobodě jsou určeny naivní veřejnosti. Evropská rada složená z premiérů členských států (které jsou stále méně samostatnými státy) musí jednat tak, aby nenaštvala voliče členských států a příliš ani Evropskou komisi. Proto je Babiš v Bruselu probruselský a doma slovně pročeský. Poslanci Evropského parlamentu se od voleb k volbám cítí nezávislí a řízení pouze svojí vůlí a vírou ve správnost příslušné ideologie. Proto je nejoblíbenějším slovem jejich většiny přívlastek „ambiciózní“. Fanatici nesnesou uměřenost, vždy žádají více a rychleji, důsledněji, přísněji…, nehloubají nad obsahem a důsledky.

V případě odsouzení Polska chtějí být přísnější než komise. Proto „Evropský parlament opakuje svůj postoj, že vlády, které natolik flagrantním, promyšleným a systematickým způsobem porušují hodnoty zakotvené v článku č. 2 Smlouvy o EU, by neměly dostávat žádné peníze daňových poplatníků EU“.

502 poslanců návrh schválilo, 153 bylo proti a 16 poslanců se zdrželo hlasování.

Za Českou republiku návrh schválili poslanci za KDÚ-ČSL, TOP09, StaN, Piráty, ČSSD a Ano. Proti byli poslanci za ODS a SPD, Konečná za KSČM nehlasovala vůbec. Výsledek je velmi podobný jako ve všech hlasováních kde jde o prosazení vůle prounijních či probruselských ideologů. ODS se občas přidá na jejich stranu a Konečná obvykle hlasuje společně s SPD proti celé svojí frakci.

Zajímavé je, že ODS je v České republice vedoucí silou probruselské trojkoalice „Spolu“, zatímco v Bruselu (Štrasburku) hlasuje často „konzervativně“ proti eurohujerům, ale v jiných otázkách je podporuje jako neoliberální strana. Ano, jehož stvořitel Andrej Babiš před volbami ostře slovně vystupoval proti „Bruselu“, je v tomtéž Bruselu zastupován poslanci, kteří jsou skoro stoprocentně prounijní a odmítají jen ojedinělé výstřelky. Poslankyně Konečná v podobných hlasováních většinou podporuje protiunijní menšinu proti celé vlastní frakci, která je probruselská a jen občas blouzní o nutnosti reformy EU, jako by byla možná. V Evropské unii komunistická levice prakticky vyhynula a tak Konečná funguje ve frakci levičáků řízených bizarní ideologií a zcela odtržených od „mas pracujících“.

MUDr. Ivan David

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*