Kdo je to Petr Fiala? Vyznavač sudetské Panevropy i placený „bojovník“ za demokracii v Barmě
Sdílet článek:

Petr Fiala neúnavně pracuje na obrazu drsného vůdce, který v rámci vyššího dobra klidně obětuje vlastní národ. To mu prý pomáhá zbavit se pověsti nudného profesora, který se ze saka a kravaty převlékl až do neprůstřelné vesty. Památnou cestu na Ukrajinu si asi pamatujeme všichni.

Česká republika pod jeho vládou patří k nejštědřejším sponzorům rusko – ukrajinského konfliktu, a naše pomoc uprchlíkům dosáhla netušených rozměrů. Někde na konci (zřejmě už v realitě bez ruského plynu, ropy a dalších surovin) na něj možná čeká prezidentské křeslo. Co čeká nás ostatní? Následující informace z nedávné minulosti pana Fialy stojí za zamyšlení.

Zachránce ODS a sudetské Panevropy.

Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně účelově vytvořila umělý obraz „nadějného politika“ a „odborníka“. O jeho minulosti a ideovém zázemí média systematicky mlčí, účelově vytváří představu „schopného ministra“, „nadějného zachránce ODS“ atd. Říká se, že ze stokrát opakované lži se stane nakonec pravda. Neustálé opakování pozitivního obrazu Petra Fialy médii vede i k jeho velmi pozitivnímu obrazu ve veřejnosti.

Existují ale i fakta, o kterých média mlčí: Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu „Panevropy“ (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v rámci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).

V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného (např. článku L. Jedličky obhajujícího tzv. druhou republiku) systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. Článek v Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, napsaný Petrem Fialou, mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie“, jejímž byl předsedou. (zdroj)

Kopie časopisu Proglas, Petr Fiala s Berndem Posseltem a Otto von Habsburkem.

Heslo bych doplnil: Patříme na západ zpátky do Německa! Ve skutečnosti je taková politika Petra Fialy. Dlouhodobá spolupráce Petra Fialy se sudetskými Němci je jasně prokázaná. S těmi spolupracuje i KDU-CSL a TOP 09. Člen lidovců Daniel Herman dostal nyní od nich vyznamenání. Sudetští Němci v čele s Bernd Posseltem čekají až vyhrají volby slepené koalice a dají jim signál k návratu domů a uspořádání svého sjezdu Lansmanšaftu v Sudetech u nás. Článek Fialy je doplněn 3 fotografiemi, které sám Fiala vybral a kde je s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie. (zdroj)

Exponent sudetských Němců Petr Fiala?

Současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Panevropa, resp. PANEVROPSKÉ UNIE ČECH A MORAVY (na adrese Žerotínova 47, Praha 3). Tato německá frakce Paneuropa-Union má názorově blízko k vystěhovaleckým organizacím landsmanšaftu. Organizace je odpůrcem nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Ovšem, máme tu přímé napojení na Moravský zemský výbor spadající pod Sdružení Panevropa, a to z pozice vrcholového politika ODS. Blíže vysvětleno, současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem této německé frakce hnutí Panevropa. A předsedou Moravského zemského výboru sdružení Panevropa spadajícího pod Sudetoněmecký landsmanšaft je, světe div se, předseda ODS Petr Fiala

Petr Fiala působil jako ministr školství v Nečasově vládě jen něco přes rok, ale stačil do českých škol přivést AIESEC a jeho Edison. To je organizace, která v Rusku na školách dokonce omlouvala čečenské teroristy a Šamila Basajeva, kterého během Čečenské války podporovala americká CIA a Madeleine Albright. Basajev měl přezdívku “čečenský Usama Bin Ladin”, protože plnil pro Američany stejnou úlohu jako jeho vzor. Je proto tristní, že právě ODS udělila AIESECu patronát pro činnost na českých školách, když sebe označuje za pravicovou stranu. Přitom její předseda umožnil udělení patronátu neomarxistické levicové mládežnické organizaci AIESEC, která dětem pumpuje do hlav multikulturní indoktrinaci a obdiv k islámu. Až vám bude zase někdy “konzervativní” ODS vykládat něco o pronárodním ukotvení, tradicích a hodnotách, vzpomeňte si na AIESEC, na Edison či na Fialovo působení ve výrazně prosudetském hnutí Panevropa. (zdroj)

O. Habsburk, P. Tollner, P. Fiala

B. Posselt, P. Fiala, I. Lukáš, O. Habsburk, P. Tollner

Panevropu (Panevropskou unii) založil Richard hrabě Coudenhove-Kalergi ve dvacátých letech dvacátého století a jejím cílem je politické sjednocení Evropy. Německá frakce „Paneuropa-Union“ má názorově blízko k bavorské politické straně Křesťansko-sociální unie Bavorska a k vyhnaneckým organizacím (Vertriebenenverband).

Na rozdíl od některých jiných pravicově-konzervativních sdružení je odpůrcem nacionalismu a existence národních států, z čehož vyplývá, že chce zastupovat zájmy vysídlených sudetských Němců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Někteří kritici současné Evropské unie dávají tento citát do souvislosti se současnou migrační krizí v Evropské unii a také s faktem, že německá kancléřka Angela Merkelová pozvala imigranty do Evropy.(zdroj).

„Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“
Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropské unie (zdroj)

Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy.

Petr Fiala tedy v poměrně nedávné minulosti, jako čelní funkcionář Panevropské unie pěstoval – mj. po boku předáka tzv. sudetských Němců a nepřítele národních zájmů české republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburka, se kterými tehdy úzce spolupracoval – myšlenku „Panevropy“, Evropy jako federace, ve které již není místo pro národní státy.

Jak se to slučuje s jeho údajným současným „eurorealismem“? Kdy u něj došlo k názorovému obratu? A došlo k němu ve skutečnosti vůbec? Dle jeho nejnovějších vyjádření k politice Evropské unie v oblastech energetiky či klimatu zřejmě nikoli.

Jde i o proces postupného zániku evropských národních států skrze zničení jejich ekonomické, energetické či potravinové soběstačnosti ve prospěch globálních korporací. Důležitým nástrojem je zde i útok na základní společenské hodnoty, v první řadě na tradiční rodinu a vztahy mužů a žen prostřednictvím agresivní genderové a LGBT ideologie.

Panevropská unie tedy existuje již bezmála sto let.Ve svém Bamberském programu z roku 1996, tedy v době, kdy byl Petr Fiala jejím vedoucím funkcionářem, si jako politické cíle stanovila mj. sjednocování Evropy na základě práv národnostních skupin a menšin, anebo boj za „právo na vlast“, což je specifický termín, kterým operují sudetští Němci a znamená jediné – jejich právní a majetkovou restituci na úkor České republiky.Bernd Posselt v roce 1975 zakládal německou pobočku organizace, která se nazývá Panevropská mládež. Od roku 1998 je předsedou  německé sekce Panevropké unie.

Petr Fiala slouží poptávce Kalergiho eurofederalistů. A ta, jak řečeno výše, v podání Panevropské unie zní:

 1. federalizovat Evropu,
 2. sociálně-inženýrsky spustit genové mísení a spolu s tím likvidaci základních a tradičních evropských hodnot (skutečných, ne těch Jandových s velkým E).

Tím vznikne lidský i kulturní amalgám, v němž se ztratí jakákoli hodnotová linie a z obyvatel se stanou chudí, dezorientovaní, a proto snadno ovladatelní jedinci, jimž pak bude snadné vládnout, a tedy opanovat veškeré hmotné statky. Petr Fiala je vzdělaný a sečtělý, nikoli hloupý ani naivní. Proto musí dobře vědět, čemu, komu a za co slouží. Zájmy Čechů ani našeho státu to podle všeho ale nejsou. (zdroj)

Petr Fiala: Placený bojovník za demokracii v Barmě.

Bude z Fialových aktivit (za 48 milionů) v Barmě (dnes už ale Myanmaru) stejný debakl jako v Afghánistánu? Neschvaloval pan Petr Fiala jako poslanec ODS taky ten miliardový úlet? No ODS se tedy na schvalování mise v Afghánistánu určitě podílela, ale přijmout politickou zodpovědnost za prošustrované miliardy a tam ztracené životy nějak nespěchá a cudně mlčí. A ještě krátká poznámka k tomu studiu a podpoře demokracie v Myanmaru . Naši slavní demokrati tam dlouhou dobu podporovali místní disidentku Su-Ťij. kterou držel mnoho et tamní vojenský režim v domácím vězení. Když se pak z vězení dostala a v Myanmaru zvítězila demokracie, tak se Su-Ťij dostala do vlády, dokonce jí vedla, ale zanedlouho dovolila zmasakrovat tamní muslimskou menšinu Rohingů. Takže světoví demokrati dali od ní ruce pryč. Zřejmě jenom kromě pana Fialy. (zdroj)

Poté se pustil do podrobností o neziskové organizaci: „Tak Centrum pro studium demokracie a kultury uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun. Celkem získalo 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů korun. To je peněz jak želez, oni to prostě klucí umí s penězma.

Všechny tyto peníze jsou z veřejných peněz, pokud to není přímo dotace… Oni to dělali totiž takovým fikaným způsobem. A pokud si kladete otázku, kam ty peníze šly, tak například částka 1 899 924 korun padla na projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě. Nesnižuji to, je to důležitá věc, každé ráno se probouzím celý nervózní, co se děje v Barmě a jak je to tam aktuálně se smířením,“ dodal Veselý s notnou dávkou ironie s tím, že neví, proč tohle by měl platit.

Následně zmínil projekt Posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy, na který byla čerpána částka 1 779 300 korun. „Mají nějak spadeno na Barmu, nebo…? Nejsou do drobný. Nevím, jestli to pomohlo Barmě, nebo nám, nebo komu, a proč to vůbec taková neziskovka dělá…?“ pozastavoval se.

Za smysluplnější by považoval takové investice do Fondu ohrožených dětí či do domovů pro seniory. „Mám takové blbé tušení. Nemůžu nikoho z ničeho obvinit, žádné důkazy nemám. Ale raději bych 48 milionů korun viděl třeba v Klokánku nebo v domě seniorů apod.,“ uvedl Veselý.

Jako další zmínil částku 4 124 000 korun, kterou Fialova neziskovka čerpala na časopis Kontexty. Ani zde si neodpustil ironickou poznámku: „Bezesporu jde o časopis, který všichni máte doma. Je to něco jako Květy pro intoše. Já jsem ho na stánku nikde nenašel, pátral jsem hodně, ptal jsem se všech známých, neznám nikoho, kdo by to četl,“ zasmál se s poznámkou, že nechápe, proč se na časopis Kontexty dávají se státních peněz takové částky.

„K tomu je tu ještě taková mazaná věc, že Centrum pro studium demokracie a kultury dostává prostředky nepřímo, a to prostřednictvím partnerských smluv o vzdělávání, s vysokými školami, jako je Masarykova univerzita a Palackého univerzita v Olomouci. Masarykova univerzita dala krásných 24 630 677 korun a Univerzita Palackého v Olomouci poskytla na projekt 3 648 706 korun a 13 606 104 korun.

Ten mazaný krok je, že v neziskovce, kde vychází časopis Kontexty, je jedním z redaktorů Martin Fiala narozený v roce 1993… Nepodařilo se úplně ověřit, jak je to s jeho rodinou, ale vypadá to, že to bude syn pana profesora a lídra SPOLU,“ upozornil radní.

„No, jinými slovy, synek tam pracuje a z těchto peněz je placen. Sama o sobě je pak kapitola to vydavatelství, které tam působí,“ podotkl.

„Na mě to působí celé tak, že se tu 48 milionů korun vcuclo do neziskovky Centrum pro studium demokracie a kultury. Nevím, k čemu je to dobré, nevím, k čemu je za miliony dobré nějaké partnerství v Barmě. Bohužel pro to nemám žádný důkaz, ale teoreticky by si někdo mohl myslet, že je to proto, aby se mohl šikovně zaměstnat synek,“ shrnul Veselý svá zjištění.

„Ono je to tak, na jedné straně křičíme: ‚Chyťte zloděje.‘ Na druhé straně je to o tom, že to sami s penězi celkem umíme. Proč by se měly takovéto věci dotovat? Na mě to působí jako bohapusté tahání státních peněz a vyživování rodinných příslušníků,“ vyslovil svůj názor Veselý závěrem. (zdroj)

Fialův newspeak podle vzoru 1984.

Jak velká je odtrženost premiéra od reality, dobře vykresluje jeho prohlášení na webu vlády České republiky, kde Petr Fiala dne 3.5.2022 kromě jiného publikoval:

Žádná média nebudeme omezovat v jejich činnosti a žádným novinářům nebudeme bránit v jejich práci. Pevně proto věřím, že v období fungování naší vlády nebude situace, která by v tomto smyslu vyvolávala znepokojení.“
Petr Fiala, předseda vlády ČR, 3.5.2022

Tohle je fakt level newspeaku 1984.
Zajímalo by mě, co si představuje pan premiér pod slovy ŽÁDNÝ a NEBUDEME BRÁNIT…
A to ”selektivní omezování státní inzerce”, to je taky bomba, když tvůj zmocněnec pro dezinformace vyhlašuje, že bude podporovat vybraná média…
Vybrat = selekce…
Ale tak chápu to, je válka. To se mění význam slov a může se lhát. Protože když lžeš a podvádíš za války, znamená to, že jsi dobrý. TI co lhali a podváděli před tebou, ti to mysleli špatně! (zdroj)

Celý text:

Prohlášení předsedy vlády Petra Fialy při příležitosti Světového dne svobody tisku

Dnes si připomínáme Světový den svobody tisku. Chci při této příležitosti poděkovat všem novinářům, kteří v naší zemi denně profesionálně přispívají k informovanosti společnosti. Naše vláda je přesvědčena, že prosperující demokratická společnost nemůže fungovat bez nezávislých novinářů a svobodných médií, a chceme usilovat o to, aby v naší zemi byla média co nejsvobodnější a co nejprofesionálnější. Vím, že mnoho novinářů pracuje v obtížných ekonomických podmínkách, a přesto neslevují ze standardů své práce.

Jsem si vědom toho, že mnozí zástupci svobodných a nezávislých medií neměli v minulém volebním období jednoduchou situaci, přesto se nevzdali svého novinářského poslání.

Rád bych poděkoval všem, kteří v minulosti vyjadřovali obavy ze svobody tisku u nás. Jsem přesvědčen, že jejich úsilí pomohlo zabránit zničení svobodných a nezávislých médií v naší zemi. Praktiky omezování účasti na tiskových konferencích, omezování přístupu k informacím a selektivního umísťování státní inzerce jsou mi bytostně cizí. Žádná média nebudeme omezovat v jejich činnosti a žádným novinářům nebudeme bránit v jejich práci. Pevně proto věřím, že v období fungování naší vlády nebude situace, která by v tomto smyslu vyvolávala znepokojení.

V neposlední řadě chci také poděkovat všem, kteří v naší zemi v minulosti finančně i jinak podporovali nezávislá média a podporují je i nadále. To, že se u nás nezávislá média v obtížných podmínkách udržela a udržují, je významnou měrou i jejich zásluha.

Petr Fiala, předseda vlády ČR

Disclaimer: V normálním světě bez cenzury by nemělo smysl zveřejňovat na Nespokojený informace, které by měly být v rámci vyváženého zpravodajství volně přístupné a prezentované v masmédiích. V naší současné situaci je to asi jediná možnost, jak alespoň něco z „druhé strany barikády“ dostat mezi lidi, ke kterým by se to jinak nedostalo. A pořád platí: nevěřte automaticky ničemu, a sami si všechny informace ověřujte.

Zdroje a další informace:
Nadějný zachránce ODS a sudetské Panevropy
Pravý břeh Petra Fialy není bezpečný břeh!
Petr Fiala, exponent sudetských Němců
Je zle. Po internetu kolují fotografie předsedy ODS, na které by možná nejradši zapomněl
HISTORIE: Listování v Kalergim
Jiří Kobza: Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy
Z akademika demagogem. Podivuhodný případ Petra Fialy
„Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek?
„To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi
Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za „posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy“
Čachry premiéra Fialy s čísly
Prohlášení předsedy vlády Petra Fialy při příležitosti Světového dne svobody tisku

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,74 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

16 Comments

 1. Petr Fiala je dálkově řízený robot,samolibý narcis nechopný vykonat samostatně cokoliv.Je vcelku dokonale naprogramován vyvolat ze spolkem podobně postižených
  stvůr občanské nepokoje a rozšířit ukrajinský konflikt na území teto země.
  Jeho smečka hyen v dojemné spolupráci sousedních slovanských národů má za úkol zněnit jejich země v bojiště třetí světové války a hromadný hrod obyvatel kontinentu bílých-EVROPY.

 2. Když něco jako zmrd vypadá,mluví a chová se,tak to zmrd je. Tečka. Jen my máme to štěstí že nemáme zmrda obyčejného ale Fialového

 3. Tak spadlo mi to, znovu a lépe. Čumím chci to odkliknout a předvyplněný pupajz v mejlu a chcíplo mi to. Jedu noťas přímo bez baterky, když ji tam vrazím houká mi to až třemi výstrahami a chcípne též. .. asi někdo pustil cirkulárku.

  Tak zeširoka.
  Když po majdanu jakási generák prohlásil že udělá 2. miliónovou armádu a potom že se uvidí kde se jim vyplatí dělat demokracie na profit je z ranku možná dnes i realizovatelných věcí dýpstejtem oligarchiády velkého resetu nesouměřitelně bohatých prostředky chudých penězy.
  Ale o možnostech choutek velkomožných s podlokajníky není nouze. Očividně i vykulených.
  https://aeronet.news/video-polsky-prezident-v-sokujicim-projevu-k-armade-prohlasil-ze-mezi-polskem-a-ukrajinou-uz-nebudou-zadne-hranice-jak-pry-prorocky-prohlasil-volodymyr-zelensky/
  https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8 /a holar je zachráněn/
  A gd ba .. gdo dělá šlápoty? :-))
  https://www.youtube.com/watch?v=zTTtd6bnhFs
  song
  https://www.youtube.com/watch?v=o30Zikadb4o

 4. “Vstávej semínko holala….vypěstujem tyrana…”
  Jak tu agendu fialovej hnus tlačí, aby se dílo podařilo….a lidi jen čumí s otevřenou hubou!

 5. Když bude kandidovat na prezidenta, tak musí předsedu vlády pustit.Nastoupí tam Rakušan a ten ho nepustí zpátky, když nepostoupí. Petřík má dilema.

 6. Fialová vláda utrácí pro Ukrajinu jak opilí a zlití mužici, ale to by nebylo fér k opilým mužikům, protože ti utrácejí za chlast svoje vlastní peníze….a bude hůř. Bídou v Česku Putina neporazíme a naši fialovou vládu, která neslouží českému národu čeká tristní konec. Dříve to řešily i defenestrace. Klika, že pádem ze Strakovky by se asi nic nikomu nestalo, ale bylo by to varování…Bližší košile než kabát, první sloužit zájmům Česka a pak Evropě, tak je to přirozené…

  • Nešiřte dezinformace, lidé jsou se současnou vládou spokojeni, oceňují jasnou reakci vlády na ruskou agresi , dle posledního průzkumu si koalice SPOLU polepšila na 32 % tedy + 4 % oproti volbám.
   V komunálních volbách i ve volbách do Senátu se očekává drtivé vítězství vládnoucích stran.
   Šíříte bludy o jakési smyšlené nespokojenosti.

   • Pane kolego, nevím…Vládní koalice si opravdu polepšila o několik procent, ale hlavně díky vpádu Ruska na Ukrajinu, a následnou vlnu solidarity, s tím se pětikoalice svezla. Budiž…
    Ale prodávat naši levnou elektřinu přes burzu do Německa a pak ji nakupovat za osminásobek zpět je špatné…..třetí nejvyšší inflaci v Eurozoně máme my a to je taky špatně….fialová pětikoalice na lidi víceméně kašle…..A už jsem slyšel vtip…..Maďarům my češi závidíme Orbána a Ukrajincům Fialu, ale nám eurozona nezávidí asi nic…..,nebo nejdražší elektřinu a skoro nejvyšší inflaci…..a to je práce našeho fialového kartelu….
    Pro zajímavost Německo nakupuje plyn přímo z Ruska za 6 eur/ MHW a nám ji Němci přepošlou za 18 eur / MHW ….opravdu v nouzi jsme “kamarádi” …..

    • Inflace je důsledek vládnutí Babiše a jeho populistického rozhazování svým potencionálním voličům.
     Inflační spirála se začala točit za vlády Babiše a nyní díky celosvětové situaci je to takové jaké je, ale současná vláda na tom nenese žádnou vinu.
     Babiš za koronakrize měl šetřit, neudělal to, a zde je výsledek.

     Co se týká cen elektřiny a plynu, to je vše je důsledek spíše putinovy války.
     A je opět chybou minulých vlád , že nemáme smlouvy s Norskem a Polskem.
     Polsko se bez ruských zdrojů obejde.

  • Frigo, možná se jedná o velkého s malým a to mnohého chlapa a ani ženu zrovna nepotěší….ha ha ha..

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*