Novinky

Plán, jak dostat rozdělující a radikální teorie z našich škol
Sdílet článek:

Joe Biden ještě jako kandidát sliboval především „sjednocení“ Ameriky. V prvních měsících ve funkci prezidenta však bylo jeho prioritou číslo jedna při každé příležitosti rozdělovat naši zemi podle rasy a pohlaví.

Nejjasnějším příkladem je nová snaha Bidenovy administrativy, jejímž cílem je indoktrinovat americké školáky nejtoxičtějšími teoriemi, namířenými proti Americe, jaké kdy byly vymyšleny. Je nezbytné, aby Američané pochopili, co by tato iniciativa mohla způsobit, co ji pohání a hlavně, jak ji můžeme zastavit.

Levice, která Ameriku obviňuje ze všeho možného, již desítky let neúnavně prosazuje vizi Ameriky, která vrhá na naši historii, kulturu, tradice a zakládající dokumenty to nejnegativnější světlo. V posledních letech však tato hluboce nepřirozená snaha pokročila od toho, že se dětem říkalo, že jejich historie je zlá, k tomu, že těmi zlými jsou sami Američané.

Ve třídách po celé zemi jsou žáci podrobováni novým učebním osnovám, jejichž cílem je vymýt jim mozky směšným levicovým dogmatem známým jako „kritická teorie rasy“. Klíčovým faktem této zvrácené doktríny je, že je zcela protichůdná všemu, co by normální Američané jakékoli barvy pleti chtěli učit své děti.

Místo toho, aby tato teorie pomohla mladým lidem uvědomit si, že Amerika je nejskvělejší, nejtolerantnější a nejštědřejší národ v dějinách, učí je, že Amerika je systémově zlá a že srdce našich lidí jsou plná nenávisti a zloby. Nová odporná teorie levice ani zdaleka nepokračuje v naplňování krásného snu Martina Luthera Kinga Jr. o tom, že by naše děti neměly být „posuzovány podle barvy pleti, ale podle kvality charakteru“. Hlásá, že posuzovat lidi podle barvy pleti je vlastně dobrý nápad.

Učit byť jen jedno dítě těmto rozdělujícím poselstvím by hraničilo s psychickým týráním. Indoktrinovat celé generace dětí těmito extrémními myšlenkami není jen nemorální – je to program národní sebevraždy. Přesně to však Bidenova administrativa nedávno podpořila v předpisu zveřejněném ve federálním registru, jehož cílem je vnutit americkým školákům osnovy inspirované kritickou teorií rasy.

Směrnice výslovně uvádí jako svou motivaci zdiskreditovaný „Projekt 1619“ deníku New York Times. Timesy popsaly cíl svého snažení jako „převýchovu“ amerického lidu, a projekt dokonce obsahuje plán výuky, který nabádá žáky, aby si procvičili „vymazávání“ částí Deklarace nezávislosti. Bidenova směrnice také přímo cituje levicového aktivistu a předního zastánce kritické rasové teorie, jehož učebnice uvádí: „Jediným lékem na minulou diskriminaci je současná diskriminace. Jediným lékem na současnou diskriminaci je diskriminace budoucí“.

Přesně to chce Bidenova administrativa učit americké děti.

 

Směrnice ministerstva školství vychází z exekutivního příkazu, který Biden podepsal hned první den svého úřadování. Bidenův příkaz zrušil prezidentskou poradní „komisi 1776“, kterou jsem vytvořil k uctění základních principů Ameriky, a zrušil výkonné opatření, které jsem přijal, aby se tyto zvrácené teorie přestaly vnucovat federálním zaměstnancům v rámci školení pracovníků.

Naštěstí se většina Američanů staví proti tomuto šílenství. Levici to až do této chvíle procházelo jen proto, že jí nevěnovalo pozornost a neozvalo se dost rodičů. To se však rychle mění. Od okresu Loudoun ve Virginii až po Cupertino v Kalifornii se rodiče začínají ozývat proti levicové kulturní revoluci. Nyní potřebují plán, jak ji skutečně zastavit.

Zde jsou reformy, které by měl požadovat každý znepokojený rodič v Americe.

Za prvé, zákonodárný sbor v každém státě by měl přijmout takový zákon, který by zakazoval, aby peníze daňových poplatníků šly do jakéhokoli školního obvodu nebo pracoviště, kde se vyučuje kritická teorie rasy, která ze své podstaty porušuje stávající antidiskriminační zákony. Florida, Texas, Severní Karolína, Oklahoma a další státy, inspirovány mým loňským exekutivním příkazem, již podnikly kroky k přijetí takových zákonů. Je třeba, aby se tak stalo všude – Kongres by měl usilovat o zavedení federálního zákazu také prostřednictvím zákona.

Za druhé, každý stát by měl vytvořit vlastní „komisi 1776“, která by prověřila osnovy veřejných škol a zajistila, aby se studentům dostávalo vlasteneckého, proamerického vzdělání – nikoli aby se učili, že Spojené státy jsou zlotřilý národ.

Za třetí, rodiče mají právo vědět, co přesně se jejich děti učí. V loňském roce mělo mnoho rodičů díky distanční výuce poprvé možnost pravidelně poslouchat vyučování. Jakmile se žáci vrátí do školních lavic, státy musí přijmout zákony, podle kterých budou muset být rodičům zpřístupněny všechny plány výuky – každý materiál, článek a četba by měly být zveřejněny na internetovém portálu, který rodičům umožní vidět, co se jejich děti učí. Kromě toho na mnoha místech existují pravidla, která žákům brání nahrávat, co učitelé říkají v hodinách. Státy a školské rady by měly zavést „právo na nahrávání“.

Za čtvrté, rodiče se musí organizovat na místní úrovni – v každém školním obvodu v Americe – aby eliminovali „akční občanskou výchovu“ („Action Civics“) a jakékoli další snahy o zkreslení tradiční občanské výchovy do podoby nástroje politické indoktrinace. Novým argumentem levice je, že naše „rozdělení“ pramení z nedostatku „občanské výchovy“ – což je problém, který hodlají „vyřešit“ za použití spousty nových peněz daňových poplatníků a novou definicí „občanské výchovy“ ve školách, právě tak jako se snaží nově definovat význam „infrastruktury“. Právě teď Kongres pracuje na návrhu zákona v hodnotě jedné miliardy dolarů, známého jako Civics Secures Democracy Act. Žádný republikán by neměl Bidenově administrativě svěřit miliardu dolarů na takovéto programy. Ještě horší je, že tento zákon hrozí zavedením de facto národních osnov pro dějepis a občanskou výchovu, čímž fakticky podplácí státy, aby přijaly antiamerické osnovy levice. Jde opět o společný vzdělávací základ (Common Core) – ale mnohem extrémnější. A stejně jako v případě Common Core se rodiče musí sjednotit, aby tento nový federální pokus o získání moci zastavili.

Za páté, každý rodič, který nesouhlasí s tím, aby se jeho dítě učilo ve státní škole, by měl dostat automatickou poukázku, která mu umožní vybrat si jinou školu podle vlastního výběru. Vláda nemá právo vymývat žákům mozky kontroverzními ideologiemi proti vůli jejich rodičů.

Za šesté, státy musí převzít zpět kontrolu nad svými vzdělávacími institucemi a orgány vydávajícími osvědčení, aby zajistily, že nebudou chrlit zradikalizované učitele. Aby bylo jasno, drtivá většina učitelů v naší zemi jsou jedni z nejobětavějších a nejúžasnějších lidí – ale bohužel mnozí z nich absolvovali extrémně zaujaté vzdělávací ústavy a možná si ani neuvědomují, do jaké míry levicová ideologie pronikla do jejich osnov. Státy by měly zřídit alternativní akreditační orgány, které by mohly certifikovat skvělé učitele, kteří umí vštěpovat lásku k Americe. Školní obvody pak mohou jako prioritu stanovit zaměstnávání učitelů s těmito certifikacemi, zejména na pozice učitelů angličtiny, dějepisu a společenských věd. Státy by dokonce mohly zřídit vlastní verze programu Teach for America, aby do tříd dostaly nadšené a vlastenecky smýšlející mladé lidi.

V neposlední řadě musejí státy zrušit monopol definitiv na veřejných základních a středních školách. Původně měla definitiva chránit schopné učitele před nepatřičným politickým vlivem; stal se však z toho mechanismus na ochranu neschopných učitelů, kteří sami mají nepatřičný politický vliv na naše děti. Pedagogové, kteří odcizují děti vlastní zemi, by neměli být chráněni doživotním funkčním obdobím; měli by být propuštěni, aby se mohli věnovat kariéře politických aktivistů.

Nenechte se mýlit: motivem všech těchto levicových šíleností je zdiskreditovat a odstranit největší překážky zásadní transformace Ameriky. Aby radikálové uspěli se svým extrémním programem, vědí, že musí zrušit náš vztah k ústavě a Deklaraci nezávislosti, a především samotnou identitu Američanů jako svobodného, hrdého a autonomního národa. Levice ví, že pokud se jí podaří zničit naši národní paměť a identitu, může získat naprostou politickou kontrolu, po které tak touží.

Národ je tak silný, jak silný je jeho duch. Kvůli našim dětem musíme jednat dříve, než bude pozdě.

Donald Trump, převzato z RealClearWire

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*