Ekonomika

Ke stále ještě nekončící inflaci

VÁCLAV KLAUS Minimálně od okamžiku „objevení“ Phillipsovy křivky (v 50. letech) se v ekonomii vědělo, že nízká míra nezaměstnanosti vytváří vysoce nepružnou ekonomiku, což – dříve či později – vede k inflaci. Neexistence volných pracovních [Čist dále]