Zuzana Majerová Zahradníková Archív

U nás musíme být vždy papežštější než papež

06/06/2021

Proslov na Sněmu soukromníků: Vážený pane předsedo, vážení delegáti, milé dámy a vážení pánové! Zkoušela jsem si vybavit, kdy jsem poprvé ve svém životě slyšela slovo soukromník. Vím určitě dvě věci. Byla jsem tehdy ještě malá holka a zcela jistě jsem