Takový zvláštní vědecký konsensus
Sdílet článek:

Vzhledem k závažným geopolitickým souvislostem a podstatnému snížení životní úrovně, ke kterému s velkou pravděpodobností dojde při uplatňování zelené politiky, není na škodu si připomenout, jak vznikal vědecký konsensus na téma globálního oteplování.

Staří Římané říkali „Roma locuta est”, neboli „Řím promluvil”. Kauza je uzavřena, není dále o čem diskutovat. Kauza vlivu člověka na změnu klimatu je uzavřena podobným způsobem. Studií, které to mají potvrzovat, je řada. Níže jakýsi namátkový výběr.

Pravděpodobně nejznámější studie, jejímž autorem je J. Cook a podle které se 97% vědců domnívá, že za změnou klimatu stojí člověk, vznikla v roce 2013. Je výsledkem analýzy abstraktů 12 tisíc vědeckých článků na různá témata.

Čím více citací, tím větší pravda

Další studií, která dospěla k podobnému číslu, je studie s názvem „Expertní kredibilita a změna klimatu” z roku 2010. V ní se autoři zaměřili na hodnocení expertů, kteří se zabývají změnou klimatu. Jejich kvalitu hodnotili podle toho, jaký počet článků autoři publikovali a kolikrát byly jejich články citovány. Experti, které studie hodnotila, byli následně rozděleni do dvou skupin. V první skupině byli vědci, kteří jsou přesvědčeni, že člověk stojí za změnou klimatu, ve druhé skupině vědci, kteří se domnívají, že důkazy pro takové tvrzení jsou nepřesvědčivé.

Studie konstatuje, že ve skupině expertů, kteří nejsou přesvědčeni o prokázaném vlivu člověka na změnu klimatu, jsou pouze 3% výzkumníků, kteří jsou v první stovce expertů podle počtu článků a citací. Naopak 97% až 98% vědců, kteří nejvíce publikují, se domnívá, že za změnou klimatu stojí člověk.

V závěru studie uvádí, že použité „kriterium důležitosti poskytuje nezávislý a přibližný odhad relativní vědecké významnosti publikací pro a proti”.

Dotazník na dvě minuty

Studie z roku 2011 posuzovala vědecký konsensus na základě dotazníku, který autoři zaslali více než 10 tisícům vědců vybraných z databáze na základě oboru, kterému se věnují. Pro zvýšení procenta odpovědí, uvádí studie, byl dotazník formulován tak, aby jeho vyplnění zabralo méně než 2 minuty. Dotazník vyplnilo 31% dotázaných, v absolutní hodnotě to bylo 3 146 vědců.

Z vědců, kteří na dotazník reagovali, se 82% domnívá, že člověk klima ovlivňuje. Z těch, kteří o sobě uvedli, že klima je jejich hlavní specializací, jich 97% odpovědělo, že na vině je člověk. V absolutních číslech to bylo 75 vědců ze 77. Studie v abstraktu uvádí, že cílem bylo posoudit vědecký konsensus za pomoci nestranného dotazníku.

A teď jako to vysvětlit

Další studie se zabývaly otázkou, jak zefektivnit komunikaci na téma globálního oteplování. Například studie z roku 2016 nese název „Modelování polarizace víry v klimatickou změnu za pomoci Bayesovských sítí”.

J. Cook, autor zřejmě nejznámější studie potvrzující vědecký konsensus, napsal článek, kde v podstatě shrnuje závěry studií na téma, jak správně komunikovat s pochybující veřejností.

V článku píše: „Oponenti klimatických změn strávili roky zpochybňováním vědeckého konsensu. Pozitivní vliv správné vědecké informace může být anulován dezinformacemi. Problém je dále zhoršován způsobem, jakým média hlavního produ informují o klimatické změně, neboť dávají stejný prostor vědcům, kteří jsou součástí vědeckého konsensu, a opozičním hlasům, které jsou v minoritě.”

„Důsledky pro vědeckou komunikaci jsou vážné. V této zlaté době dezinformací vyžaduje efektivní vědecká komunikace více než jen komunikaci vědeckých závěrů. Početné studie včetně mé vlastní potvrdily pozitivní efekt jednoduché informace, že 97% vědců souhlasí. Co se týče komunikace na téma klimatické změny je to jednoduché. Není nutné vysvětlovat principy skleníkového efektu nebo složitost oběhu uhlíku ke zvýšení akceptace klimatické změny.”

„Vědečtí komunikátoři potřebují uznat, že dezinformace přežívají a upravit svůj přístup. Je nebezpečné ignorovat empirická zjištění v sociálních vědách na téma komunikace klimatické změny. Je to stejně nebezpečné jako nepřijímat empirická zjištění ve vědě samé.”

Občane, neptej se!

Pozn. autora: Jaké závěry si z toho může udělat občan?

  • Geofyzikální jevy se zjevně podle moderních poznatků vědy dokazují počtem citací nebo dvouminutovým dotazníkem.
  • Žádná studie výslovně neřeší otázku, zda člověk ovlivňuje klima málo, nebo výrazně a na základě čeho to lze usuzovat. Pokud ano, jako to udělala Cookova studie z roku 2013, bylo u 64 studií ze 12 tisíc hodnocených zjištěno, že se autoři domnívají, že člověk ovlivňuje změnu klimatu z více než 50%.
  • Občan tomu nemusí rozumět, i když to má celé zaplatit.
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (2 votes, average: 0,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*